Lärarhandledningar

Arbetsmaterial, lektionsmaterial, lärarhandledning, läsförståelse eller läsnyckel, kärt barn har många olika namn, men det är ett material för elev och lärare som är utformad för att öka läsförståelsen och väcka läslusten!

Innan läsning:

Som ska hjälpa till att väcka intresse och att bygga förförståelsen av det barnet är på väg att läsa.

Under tiden man läser:

Här uppmärksammas inslag i texten som kan vara av betydelse för läsförståelsen och tolkningen av texten. De får försöka förutsäga händelseutvecklingen samtidigt som de ska reflektera och sätta sig själva i relation till texten t ex ”Vad hade jag gjort i en liknande situation?”. Barnet ska också lära sig och träna på att bygga inre bilder av texten.

Efter läsningen:

Efter läsningen fångas läsarens reflektioner upp: Vad var bra? Var det något som jag skulle vilja var annorlunda? O s v, de får också lyfta vad de anser är bokens viktigaste/mest minnesvärda händelser. Efter läsningens andra moment handlar om att röra sig bortom texten. Här tar man fasta på grejer från boken som man sedan arbetar vidare på i olika former t ex genom att aktivera egna estetiska uttryck för att bearbeta det lästa: eget skrivande, film, måla, pyssla, skapa eller så kan man arbeta vidare med faktaaspekter kring bokens innehåll och saker man kanske vill lära sig mer om.

Genom att arbeta aktivt genom hela läsprocessen fångar man upp läsarens tankar och upplevelse samtidigt som de tvingas reflektera över sina intryck.

Kom ihåg!

Arbetsmaterialen är inte statiska utan kan också användas som inspirationsmaterial, kanske tar man fasta på en av punkterna och lyfter den till ett längre klassprojekt eller så plockar man och väljer de uppgifter som passar till sin barngrupp. Bara fantasin sätter gränser för hur man kan arbeta kring böcker!

Jag har samlat lärarhandledningar och olika bokuppgifter för olika böcker som är uppdelat efter första begynnelsebokstaven på boken eller bokserien och som passar till barn och unga som förhoppningsvis ska kunna stötta – inte kontrollera – läsförståelsen och läs motivationen. Skönlitteratur behöver inte ha svaren, den ska få dig att tänka, känna och reflektera själv. För det handlar alltså inte om att ge uppgifter man kan svara rätt eller fel på utan sådana som eleven förhoppningsvis kan tycka är roliga att diskutera och göra, där det är deras tankar och reflektioner som lyfts fram. 
Efter läsningen är det roligt att försöka hitta flera olika sätt att bearbeta det lästa. Samtalen runt det lästa är viktiga!

Lärarhandledningar från olika bokförlag!

Flera bokförlag har lärarhandledningar för sina böcker. Här nedan har jag samlat dessa bokförlag med länkar till deras respektive hemsida med handledningar. 

”Till flera av Alvina förlags böcker finns redan nu arbetshandledningar för pedagoger att ladda ner gratis. Och fler handledningar är på väg.”

”Här lägger Atrium förlaget kontinuerligt upp nya läsguider, lärarhandledningar och annat boksamtalsmaterial till deras böcker.”

”Många av Bonnier Carlsens böcker lämpar sig väl som grund till ämnen att fördjupa sig i. De har lärarhandledningar och lektionsunderlag passande för låg-, mellan- och högstadiet.”

”Här hittar du lärarhandledningar, pyssel och annat användbart till några av B.Wahlströms populära titlar”

”Här hittar du studiehandledningar och information om författare och verk från Afrika, Asien och Latinamerika som finns översatta till svenska via Beta världslitteraturs sida.”

Lärarhandledning och extramaterial till en av Berghs böcker.

Här har En bok för alla sitt material till alla deras böcker

“Hegas arbetsmaterial kallas för Läsnycklar – med möjlighet till fördjupat arbetet kring boken i klassrum, läsprojekt och bokcirklar. Läsnyckeln är ett arbetsmaterial eller lärarhandledning som Hegas tar fram tillsammans med legitimerade lärare. Det innebär att Läsnyckeln alltid är kopplad till LGR 11 och innehåller förslag på hur du kan arbeta ämnesöverskridande med just den boken.”

”Här hittar du Idus förlags lärarhandledningar att ladda ner gratis. Klicka på en boktitel så laddas lärarhandledningen ner gratis direkt.

“Här finns lektioner till en del av LL-förlagets böcker och till 8 Sidor. Här hittar du en lista på alla lektioner. Först ett kortare stycke där de senaste lektionerna presenteras, sedan en lista med alla lektioner. De nyaste lektionerna kommer överst i listan.”

“Lärarhandledning till några av Lilla Piratförlagets böcker.”

”Här hittar du nedladdningsbart material som underlättar och vidareutvecklar ditt arbete med Natur och kultur böcker.”

“Varje lärarhandledning innehåller samtalsuppgifter, analysuppgifter och skrivövningar. 

”Kostnadsfritt arbetsmaterial hos Nypon förlag alla böcker.”

“Här samlas bokhandledningar till Olikas böcker för barn från ca 6-12 år. Vissa bilderböcker har också fått en skolhandledning då de fungerar väldigt bra till fördjupande samtal även med lite äldre barn.”

“Här hittar du alla lärarhandledningar om Rabén & Sjögrens böcker. De är framtagna för att kunna skrivas ut och användas i klassrummet och får kopieras fritt.”

 

Ta med ditt klassrum till till den magiska världen av Roald Dahl  utbildningsmaterial. Dessa lektionsmaterial följer de olika fantastiska teman från Roalds mest kända berättelser och innehåller roliga aktiviteter. *Observera bara att sidan är engelsk med engelskt material.

”Här kan ni ladda ner Serien och Elevens lärarhandledningar till olika tecknade serier och serieromaner att använda i undervisningen. Här finns handledningar för årskurs tre och upp till gymnasiet och vi fyller kontinuerligt på med nya handledningar.”

Fördjupa läsningen med läsguiderde är gratis och skrivna för lärare och bokcirklar men kan användas av alla som helt enkelt vill fördjupa sin läsupplevelse. Läsguiden är framtagen på uppdrag av Alma-kansliet”.

 

Vilja förlag vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen. Det gör vi genom att komplettera alla våra skönlitterära svenska böcker med arbetsmaterial. Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna.”

Om det finns fler bokförlag som har gratis handledningar så tipsa mig gärna. Jag kompletterar och uppdaterar det här inlägget efterhand som det kommer nyheter.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *