Rätt lätt 1: Om barnets rättigheter av Susann Swärd & Tina Landgren

Det här är en viktigt bok med ett viktigt ämne som tar upp 12 av barnkonventionens 54 punkter.
På ett tydligt och överskådligt sätt kan de yngsta barnen inom förskoleåldern lära sig sina rättigheter. Oavsett ålder, ska barnet kunna förstå vilka de mänskliga rättigheterna är och hur de påverkar dem i deras vardag.
Till varje rättighet finns en färgstark och fantasifull bild fyllda av olika detaljer där bilderna inkluderar mångfald, funktionsnedsättning och ett genusperspektiv.
Här förmedlas rättigheterna med humor och träffsäkerhet som får både barn och vuxna att förstå svårare begrepp i barnkonventionen. Bilderna är illustrerade så att en ettåring ska kunna peka och “prata” på sin nivå, samtidigt som de fungerar som stöd för 5-6 år.
På ett lätt och tydligt sätt tas rättigheter upp som:

•Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

•Barnet har rätt till fritid och kultur som är anpassat för barnets ålder.

•Barnet har tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfriheten.

•Barnet har rätt till bästa uppnåelig hälsa, utifrån sina egna förutsättningar.

•Barnet har rätt att säga vad de tycker och tänker om saker som berör dem.

•Föräldrar är huvudansvariga för barn och ska utgå från barnets bästa.

•Barnet har rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard.

•Barnet har rätt till sitt eget namn.

•Barnet har rätt till vila och lek.

•Barn har rätt till skydd mot våld och övergrepp.

Med denna pedagogiska bok kan de vuxna underlätta att förstå hur barnets rättigheter ska förvecklas i barnets vardag. Detta är en perfekt bok att använda i undervisningen för de yngre barnen mellan 1 – 6 år när man arbetar med barnkonventionen till FN – dagen eller under Barnens dag. Det här är även en bok som passar utmärkt för personer med begränsade språkkunskaper då boken finns skriven på Svenska men är även översatt till Arabiska och Somaliska.
I en av mina Pearltrees mappar har jag samlat massa annat material som man kan ta del av om man arbetar med barnens rätt och barnkonventionen, det är allt från målarbilder, pedagogiskt material och affischer.
Om man arbetar med barnkonventionen fast med barn i grundskolan vill jag tipsa om boken “Rätt lätt 2: Om barnens rättigheter”.

Böckerna om ”Kanin och Igelkott” finns även böcker som fokuserar på barnkonventionen fast till barn inom förskoleåldern som man kan läsa mer om här.


Författare: Susann Swärd
Illustratör: Tina Landgren
Målgrupp: 1 – 6 år
Kategori: Barnkonventionen, rättigheter, förskolan, pedagogisk bok, diskussions bok.
Bokförlag: Rättighetsfokus
ISBN: 9789198227925Ta del av boken via: Adlibris, Bokus & Rättighetsfokus

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar