Dömda kvinnor: Förbryterskor i Sveriges historia av Elin Hägg

I faktaboken ”Dömda kvinnor: förbryterskor i Sveriges historia” får läsarna ta del av sjutton kvinnors dramatiska öden från olika platser, i olika tider och som tillhörde olika grupper i samhället i från Sveriges historia, kvinnorna kallades varken för förebilder, hjältar eller pionjärer, men deras historia är också viktig. Deras historia är också vår historia.

Internationella kvinnodagen ~ 8 mars

Den 8 mars firar vi dagen alla kraftfulla kvinnor som växt upp och blivit banbrytande kvinnor! Vad är med stötande? En liten tjej som säger “fuck” eller det ojämna och sexistiska sättet samhället baehandlar flickor och kvinnor? Hälften av världens befolkning består av flickor och kvinnor. Men i historieböckerna saknas ofta berättelser om deras liv. […]