OLIKA LÄSFRÄMJANDE LÄSPROJEKT!

Att använda sig av läsprojekt i skolan är givande projekt vars syfte är att stimulera barns läsvanor! är har jag samlat lite olika läsprojekt för alla åldrar inom skolvärlden. Läsprojekten kommer från olika läsfrämjare som mig själv som från olika bibliotekarier.

*I detta blogginlägg förekommer det reklam för egen verksamhet.

Att använda sig av läsprojekt i skolan är givande projekt vars syfte är att stimulera barns läsvanor!

Varför ska barn och ungdomar läsa?

Innan jag informerar om olika läsprojket, vill jag kortfattat informera om varför läsning är så viktigt för barn- och unga.

1. För att utveckla språket!

En av läsningens viktigaste uppgifter är naturligtvis att förbättra barnets språkutveckling.
Rimsten-Nilsson (1981) hävdar att språket ofta är den avgörande skillnaden mellan
människor och djur, det vill säga att via sin kommunikationsförmåga kunna föra det
skrivna språket vidare, generation efter generation. Språket är även människans viktigaste
redskap för att själv kunna påverka sin egen situation. Den som kan formulera sig väl äger
en dyrbar skatt genom att detta även innebär makten att kunna påverka och föra sin egen
talan.

2. För att få kunskaper och en större förståelse

Läsning av skönlitterära böcker är viktig för barnets språkutveckling men ger även andra
vinster, nämligen kunskap på olika plan. Seriösa författare skriver för att de vill berätta
något för läsaren, samtidigt som de vill förmedla kunskap och också hjälpa läsaren att
förstå verkligheten omkring.

3. För att förmedla kulturarvet

Det finns i vårt samhälle folksagor, myter och böcker som, enligt Rimsten-Nilsson (1981),
fungerade som ett dokument över vår kultur. Dessa speglade sådant som var viktigt och
centralt i samhället, men som oftast var svårgripbart och sällan klart utsagt. Vidare hävdar
Rimsten-Nilsson att barn- och ungdomsböcker som förmedlar kunskaper om vårt kulturarv
är ett viktigt hjälpmedel, bl.a. för invandrarbarn, eftersom denna typ av litteratur ger dessa
barn en större inblick i hur samhället fungerar.
Även vår tids vanor och normer förmedlas genom en rad barn- och ungdomslitteratur.
Genom att läsa dessa böcker så ser läsaren att han eller hon har någonting gemensamt med
figurerna i böckerna. (Rimsten-Nilsson 1981)

4. För att hjälpa barn genom livskriser av olika slag

I boken ”Läsglädje”, skriven av Amborn och Hansson (1998), kan man läsa om en
undersökning som visade den betydande roll som litteraturen spelade för barn som av
någon anledning inte mådde bra, vare sig fysiskt eller psykiskt. Där poängteras vikten av
att läsa skönlitterära böcker. Dessa barn sade att de mådde bra när de läste, och att de då
kunde drömma sig iväg till en bättre plats där de slapp må dåligt.

* Fakta hämtad från projektet “Läsning: ett projekt vars syfte är att stimulera barns läsvanor” av Andreas Anttila och Daniel Hegeström.

Via ett tidigare blogginlägg “Vikten av läsning för barns språkutveckling” kan ni läsa mer om varför det är bra för barn och unga att läsa.

Där finns det även möjligheten att ta del av flera olika läsfrämjande material som denna affisch som på ett tydligt sätt visar den stora skillnaden på hur mycket läsning kan avgöra.

Via ett tidigare blogginlägg “Fördelar du får av att läsa” delar jag med mig av fakta vilka de olika fördelarna är av att läsa olika typer av genrer när de gäller böcker. Här får ni även boktips utifrån de olika genrerna som passar för barn och unga i olika åldrar.

Via affischen “Fördelar du får av att läsa” finner ni fler råd och tips som på ett tydligt och pedagogiskt sätt förklarar fördelarna med att läsa, där jag har valt ut nio av dessa fördelar, som baserar sig på forskning. 

Olika Läsprojekt!

Så här får du med hela skolan på läsprojektet!

En viktig faktor för att lyckas är att inga läsprojekt är några tävlingar mellan eleverna. Det handlar alltid om att göra saker tillsammans och nå resultatet med gemensamma krafter. Alla kan bidra om det är så med en tunn bok eller 20 tjocka böcker. De som kämpar med läsningen kan få lyssna istället, antingen på ljudbok eller en vuxen som högläser. Elever kan också läsa för varandra. 

De äldre eleverna kan hjälpa de yngre eleverna att läsa för dem, och allas läsning är lika viktig – från den tunnaste bok till den tjockaste.

I och med att man gör läsprojektet tillsammans så lär de yngre eleverna känna de äldre och blir också tryggare med dem under raster och andra aktiviteter. när alla är med så lär ni även märka att man även får med er”läsmotståndarna” – de liksom rycks med!”

Att ha läsprojekt i skolan stärker läsförmågan och väcker intresset för läsning bland barn- och unga!

Läsprojektet "Poppa din läsning" skapat av Gullis lästips.

Givetvis vill jag börja med att tipsa om läsprojektet “Poppa din läsning” som jag själv har skapat.

Poppa din läsning är ett läsprojekt som ska hjälpa till att motivera läsningen under lovet och eller i  klassrummet som i hemmet.

 

Allt med hjälp av popcorn!

 

Detta läsprojekt går att användas inom hela grundskolan då det finns olika material som riktar sig till olika åldrar.

Motivera eleverna i klassen att läsa lite extra. Det är faktiskt så att ju mer man läser desto bättre går det. På det sättet blir det mer lästräning med en liten morot, Förlåt, med popcorn.

Eleverna läser 10 till 15 minuter och för varje gång eleven gjort det så får den lägga en popcornkärna i klassens gemensamma eller enskilda burk.

 

För de yngre eleverna kan man välja att de får en popcornkärna för varje läst minut.

 

Sedan avslutar man popcorn läsningen med en popcornfest när ni eventuellt nått ett visst mål.

 

Popcornfesten kan vara att självklart äta popcorn, med en popcorn karneval där de som vill klär ut sig till en barnbokskaraktär.

Man kan även låta eleverna ta med sig popcornläsningen hem där eleverna läser högt i en kvart, två till tre gånger i veckan, men ännu bättre om det läser varje dag,

 

Läser eleverna flera kvartar hemma så får man räkna med dem, även om man läser tyst. I slutet av veckan får eleverna räkna ihop sina kvartar och lägga i den mängd kärnor som ni bestämt att läskvartarten är värd.

 

Eller så kan man ha en gemensam popcornläsning med hela skolan där varje klass samlar sina gemensamma popcornkärnor för att sedan hälla över kärnorna i skolans gemensamma behållare som kanske kan stå i matsalen för alla att beskåda och motiveras av. För att slutligen avsluta med en popcorn fest.

 

Passande dag att ha popcornfesten kan eventuellt vara på ”barnboksdagen” eller efter läslovet.

Hur vi kan motivera våra elever att läsa under lovet!

Eleverna får en ta del av en valfri bok som de läser under lovet.

Eleverna får med sig lappar med utskrivna popcorn som de ska fylla i. (Finns färdiga i materialet (Poppa din läsning)

 

Varje tillfälle de läst 15 minuter så väljer de ett ord från texten. Det kan vara ett ord som de tycker om, ett ord som är nytt eller klurigt.

 

Eleverna väljer själv hur många popcorn de fyller i, det läggs inget fokus på antal lästillfällen.

När eleverna kommer tillbaka till skolan så kan ni sätta upp alla elevernas popcorn på en vägg eller dörr!

 

Du kan med fördel klippa ut en stor ”popcornbox” som ni sätter popcornen över.

 

Fira med goda popcorn och titta stolt på alla ”läs-popcorn” som ni gemensamt samlat!

 

Den poppiga festen kan bestå av poppade popcorn och en film. 

Nu har ni en stor samling med ord. Dessa ord kan ni sedan använda i nya uppgifter.

 

Istället för att skriva om hur lovet har varit så kan eleverna få i uppgift att utifrån de gemensamma orden skapa berättelser eller för de yngsta eleverna meningar. Exempel, varje elev (enskilt eller i par) väljer ut några ord från den stora popcornboxen.

 

De skriver sedan en berättelse där orden finns, det är roligt om ni skriver med digitala verktyg att skriva orden i tjockare stil så de syns.

 

En annan uppgift kan vara att eleverna gör en bingobricka där de väljer ut 16 ord från popcornboxen. Du drar ett ord i taget och ser vem som får bingo. På så sätt får eleverna läsa, skriva och lyssna på orden.

 

För de äldre eleverna kan man leka ”med andra ord” eleverna väljer fem ord var som de skriver på en lapp och i par ska de sedan beskriva ordet för sin kamrat utan att använda just det ordet.

Via Gullis lästips butik på Skolmagi, går det att ladda ner läsprojektet “Poppa din läsning”. 

 

Där går det även att läsa mer vad som ingår i materialet, något som även går att se via YouTube videon ovan.

Bokaktiviteten ”Blinddejt med en bok” är ett kortare läsprojekt som ska locka till läsning för nöjes skull. Detta är en passande läsaktivitet att använda under vänliga veckan, samma vecka som alla hjärtans-dag, den 14 februari, en dag som materialet givetvis passar extra bra till.

 

Här får du som lärare i åk 4-6 och  åk 7-9 vara värd för en bok baserad version av en blinddejt.

Blindejt med en bok är en engagerande och kortare läsprojekt  som uppmuntra dina elever i ämnet läsning, där de förhoppningsvis hittar nya böcker, genrer och författare.

Uppmuntra och engagera barnens läsintresse med dessa “12 inspirerade läsutmaningar”, som är som en enklare variant av ett lättare läsprojekt.

 

Med hjälp av dessa tolv underhållande läsutmaningar kan elever från förskoleklass upp till åk 6 förhoppningsvis hitta läsglädjen.

De olika läsutmaningar innehåller allt från forskning, till att följa instruktioner, till hantverk, till att använda teknik och möjligheten att prata om böcker med vänner och familj.

Det går att ladda ner denna bild med 12 olika läsutmaningar med tillhörande beskrivning som en A4 och en affisch.

Försteläraren Christine Herre som är lärare i Svenska på Stallarholmsskolan i Strängnäs har tagit fram läsprojektet “Läs hela världen runt”.

Läs mer om läsprojektet i boken ” “Läslust åt alla! – Tips och tricks från läsfrämjare i skolan och på biblioteket.”

Läsprojektet “Läs hela världen runt” går ut på att varje klass bestämma vilken världsdel de ska fokusera på.

Böckerna som barnen läser ska antingen utspela sig i landet eller vara skrivna av en författare till landet. På detta sättet får eleverna även möjligheten att upptäcka världslitteraturen och bidrar även till en större förståelse för människor i olika delar av världen.

Det sporrar eleverna att läsa ännu mera!

Via nyhetsartikeln från Sörmlands lokala nyheter kan ni läsa mer om läsprojektet. 

 

*Bilden är lånad från det reportaget.

För att synliggöra projektet kan man sätta upp en stor världskarta på en synlig plats i skolan. Genom att alla får ta del av kartan väcker projektet både intresse och nyfiken.

 

Efter varje bok drar eleverna en röd tråd från Sverige till de landet de läst om. Då blir det lättare att se vilka länder som fortfarande är olästa och behöver täckas in.

Försteläraren Christine Herre som är lärare i Svenska på Stallarholmsskolan i Strängnäs har tagit fram läsprojektet “läsVIKTigt”. Här kan ni kortfattat läsa om hur Stallarholmsskolan arbetar med detta läsprojekt.

 

Även via tidningen Ekuriren kan ni läsa mer om läsprojektet “läsVIKTigt”

Läs mer om läsprojektet i boken ” “Läslust åt alla! – Tips och tricks från läsfrämjare i skolan och på biblioteket.”

Med läsprojektet “läsVIKTigt” får alla eleverna på skolan läsa ett ton böcker tillsamman.

En gång i veckan får eleverna gå till biblioteket/skolbibliotek för att väga sina böcker.

 

Efter varje vägning skriver läraren upp hur eleverna ligger till, på så sätt får eleverna veta hur många kilo böcker de läst tillsammans.

Låt skolan läsa från skolans plats till en annan bestämd plats i Sverige. Låt oss kalla läsprojektet “Läs dig hela vägen fram”.

Varje läst sida motsvarar en meter av vägen, så under terminen räknar eleverna alla sidor de läst.

 

Exempelvis om eleverna har läst 103 mil, blir det en miljon trettiotusen (1 030 000) sidor!

Mariehamns skolor ordnar med läsnatt för lågstadiets barn med vårdnadshavare i skolan.

 

Detta är ett mycket uppskattat och roligt evenemang med inbjudna gäster där fokus har varit på att läsa och hitta glädjen i litteratur för både liten som stor. 

 

Tidigare har tradition i Mariehamns grundskolor vart att en natt varje år att bjuda in barn från lågstadiet för att spendera en läsnatt i skolan. Barnen ska ha en förälder eller annan stödperson med sig.

Många gånger har de haft hela familjer med. Familjemedlemmarna dyker upp på fredagkvällen med en bokhög, liggunderlag, sovsäck, pannlampor (och extra batterier) och ett glatt humör. Vanligtvis bjuder Hem och Skola på ett författarbesök under kvällen men även någon som läser en godnattsaga, spökhistorier, sagor mm. Läsarna har varit allt från föräldrar, bibliotekarier i skolan, IFK spelare, kända åländska personer, politiker, skådespelare, poliser, brandmän m.fl.

 

Detta ger chans för vuxna och barn att samlas kring litteratur en stund. De bjuds på kvällste alt frukost från hem och skola.

 

Vuxna och äldre barn fungerar som underbara förebilder för yngre barn som får se hur det går till när man blir riktigt “inne i en bok” och inte kan sluta läsa. 

En läsnatt går ut på att barnen, just denna kväll, får läsa så länge de vill. Just denna kväll säger ingen vuxen “Nu är det sent, dags att släcka”. När man får läsa hur länge man vill kan man hitta ”det lilla extra” som behövs för att få flyt i sin läsning.

Under 2021 blev läsprojektet Läsnatt, lite annorlunda då det blev på hemmaplan, som en  övernattning i tvättstugan med en massa läsning.

Mmetodhandboken ”Läslust åt alla” är en lättläst och överskådlig metodhandbok fylld med en massa tips från olika läsfrämjare runt om i Sverige.

 

Här får ni ta del av när olika lärare och bibliotekarier delar med sig av sina bästa tips på olika projekt och metoder för att uppmuntra och öka läslusten hos barn och unga. 

Här kan ni läsa mer om boken “Läslust åt alla”, samt ta del av andra läsprojekt.

Sök Hegas stipendium! Du kan få 10 000:– till ditt läslust-projekt.

Läsning handlar om inkludering. Att alla barn och unga ska ha möjlighet att ta till sig litteratur, oavsett om de nyligen lärt sig läsa, har dyslexi, andra läsutmaningar eller om svenska är ett nytt språk.

För alla er vardagshjältar som arbetar ute i skolorna har Hegas inrättat ett stipendium om 10 000:– för arbete med inspirerande läsprojekt med eleverna.

Projektet skall genomföras under VT 2023 till HT 2023, vara knutet till en grundskole- eller gymnasieverksamhet och den sökande kan vara en skolledare, pedagog, bibliotekarie eller annan personal på skolan. En ansökan per skola.

Sista ansökningsdag är 13 maj 2023.

Läs mer via Hegas sida och ansök där.

I blogginlägget “Tips till Barnboksveckan” finner ni massa inspirerade tips för att locka till läsning på olika sätt.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar