Väck läslusten med hybridböcker

En hybridbok är en blandning av element från olika genrer eller media! En hybridbok är uppbyggda som en kapitelbok med varierande mängd text, likt grafiska serieroman och textrik bilderbok. Hybridbokens uppbyggnad har ett unikt samarbete mellan text och bild något som gör boken till ett läsfrämjande läsningssystem som bland annat kan hjälpa oerfarna läsare att ta del av handlingen som utspelar sig både i text och bild som hjälper läsarna ett maximalt stöd för läsupplevelsen och som kan uppmuntra till läsning hos barn och unga. Det är bra att se att det finns så många olika böcker skapade i hybridformat inom olika genrer som det finns att välja mellan och till olika målgrupper. Jag hoppas att de kommer att släppas flera hybridböcker i framtiden för att locka till läslust.

* Detta blogginlägg kommer att att uppdateras allt eftersom det kommer att släppas nya hybridböcker för barn och unga i olika åldrar, samt om jag finner tidigare hybridböcker som jag har missat när detta detta temainlägg om hybridböcker skrevs.

"En hybridbok är en blandning av element från olika genrer eller media!"

En hybridbok är en bok som kombinerar element från olika genrer och medier och kan innehålla en mix av fakta och fiktion. Det är uppbyggda som en skönlitterär bok med lite eller mycket text i stil med grafiska serieroman och textrik bilderbok. Det finns flera olika hybridböcker, som passar för olik aåldrar inom olika genrer.
En hybridbok är en bok som kombinerar element från olika genrer och medier och kan innehålla en mix av fakta och fiktion. Det är uppbyggda som en skönlitterär bok med lite eller mycket text i stil med grafiska serieroman och textrik bilderbok.

Med hjälp av den unika och nära relationen mellan text och bild i en hybridbok, är texten och bilderna jämbördiga med varandra för att läsarna ska kunna förstå hela berättelsen.

"Systemet i hybridböcker är uppbyggt kring text och bild som är tätt sammanlänkade med varandra."

Handlingen i hybridböcker presenteras både i textstycken och som korta meningar, men kan även förekomma i de illustrerade bilderna. Detta skapar en röd tråd som hjälper läsaren att förstå att handlingen upprepas i både text och bild. Detta kan göra läsupplevelsen mer engagerande och hjälpa läsaren att koppla ihop de olika delarna av berättelsen.

"Hybridböcker är ett modernt sätt att öka läsfrämjandet och uppmuntra till läsning"!

En hybridbok är en blandning av element från olika genrer eller media! En hybridbok är uppbyggda som en kapitelbok med varierande mängd text, likt grafiska serieroman och textrik bilderbok. Hybridbokens uppbyggnad har ett unikt samarbete mellan text och bild något som gör boken till ett läsfrämjande läsningssystem som bland annat kan hjälpa oerfarna läsare att ta del av handlingen som utspelar sig både i text och bild som hjälper läsarna ett maximalt stöd för läsupplevelsen och som kan uppmuntra till läsning hos barn och unga. Det är bra att se att det finns så många olika böcker skapade i hybridformat inom olika genrer som det finns att välja mellan och till olika målgrupper. Jag hoppas att de kommer att släppas flera hybridböcker i framtiden för att locka till läslust.

1. De många korta kapitlen ger en känsla av dynamik.

 

2. Fokus läggs på repetitioner, så att läsaren får en tydlig känsla av framgång, när ett ord känns igen och kan läsas utan problem.

 

3. Handlingen i hybridböcker kan presenteras både i textstycken och som korta meningar, men också i bilderna. Detta kan skapa en röd tråd som hjälper läsaren att förstå att handlingen upprepas i både text och bild. Detta kan göra läsupplevelsen mer engagerande och hjälpa läsaren att koppla ihop de olika delarna av berättelsen.

 

4. I hybridböcker kan repetitioner användas för att hjälpa läsaren att känna sig framgångsrik när de känner igen ord och kan läsa dem utan problem. Detta kan vara en viktig del av läsningsträning och hjälpa läsaren att utveckla sina färdigheter.

5. Vissa hybridböcker kan ha lättlästa textstycken som är uppdelade i mindre bildrutor och som smälter in snyggt över illustrationer som täcker bokens båda uppslag. Bilderna kan också spela en stor roll i berättelsen då mycket av händelserna sker i illustrationerna.

Sammanfattningsvis kan man säga att hybridböcker kan vara en kombination av text och bild som skapar en unik läsupplevelse, och att det finns många olika sätt att använda text och bild tillsammans för att berätta en historia.

 

6. Hybridböcker kan innehålla längre textstycken som i en vanlig kapitelbok, och dessa textstycken kan förstärkas av mindre illustrationer som förhöjer läsupplevelsen. Illustrationerna kan också placeras mitt emellan textstyckena för att skapa en luftigare känsla och göra läsupplevelsen mer behaglig.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att illustrationer kan användas på många olika sätt i en hybridbok, och att de kan bidra till att göra läsupplevelsen mer intressant och engagerande.

 

7. Hybridböcker kan avslutas på flera olika sätt, beroende på författarens avsikt. En författare kan välja att avsluta boken med en upplösning, som ger läsaren en känsla av avslutning och avslutar handlingen på ett tillfredsställande sätt. En annan författare kan välja att avsluta med en cliffhanger, som lämnar läsaren med en känsla av spänning och förväntan om vad som kommer att hända härnäst. Slutligen kan en författare välja att avsluta med ett öppet slut, som ger läsaren frihet att fantisera om vad som kommer att hända härnäst.

"Bilderna i hybridböcker expanderar den litterära upplevelsen utan att läsningen känns tyngre."

Hybridböcker är uppbyggda som skönlitterära böcker i stil med grafiska serieböcker och textrika bilderböcker. Bilderna kan vara illustrerade i färg och i svartvitt, eller med en blandning av färg och svartvitt. Här har de illustrerade bilderna ett handlingsbärande stöd till läsaren där cirka 50 procent av handlingen utspelar sig inom de illustrerade serierutorna som bilder och kortare textstycken via berikande pratbubblor som tillsammans ger ett maximalt stöd till läsupplevelsen.

Idag finns det fler olika barnbokskaraktärer som dyker upp i de olika hybridböckerna, alla med sin egna unika tecknarstil.
Här är några av de olika bokkaraktärer som dyker upp i de olika hybridböckerna, alla tecknade med sin egna unika design.

Bilderna är skapade inuti kompakta serierutor så att läsarna kan skanna bilderna på ett uppslag innan de börjar läsa, något som kan ge läsarna en bättre uppfattning om vilka ord de kan komma att stöta på bara med hjälp av de kompakta serieliknande illustrationerna.

 

De olika bilderna kan vara tecknade i olika tecknarstilar och likna illustrationer i stil med grafiska serieromaner och mangaböcker eller med en igenkännande stil med inslag från andra medier som film, spel och andra populära sociala plattformar med rörligt material något som gör att unga läsare som inte läser så mycket har lättare att knyta an till böcker skapade i hybrid stil.

 

Här kan bilderna förekomma sporadiskt bland texten, på helsidor, eller som mindre bilder instuckna i textstycket, allt för att förstärka handlingen i texten och ge ett extra lässtöd för läsaren samt att tillföra ännu mera till handling. 

"Den skrivna texten i en hybridbok."

Hybridböcker är böcker som kombinerar element från olika genrer eller medier. De är uppbyggda som kapitelböcker med varierande mängd text, likt grafiska serieromaner och textrika bilderböcker. Bilderna kan vara illustrerade i färg eller i svartvitt och kan förekomma sporadiskt bland texten eller på helsidor för att förstärka handlingen eller tillföra ännu mer till läsupplevelsen. Texten i hybridböcker kan förekomma som lättlästa textrutor skrivna med korta rader eller som vanliga kapitelböcker. Delar av texten kan även förekomma som pratbubblor i illustrationerna.  Hybridböcker kan vara en mix av fakta och fiktion och det unika samarbetet mellan text och bild ger en extraordinär läsupplevelse som kan vara ett sätt att göra läsningen mer interaktiv och engagerande för barn och ungdomar. Hybridböcker är ett modernt sätt att öka läsfrämjandet och uppmuntra till läsning.
Hybridböcker är böcker som kombinerar element från olika genrer eller medier. De är uppbyggda som kapitelböcker med varierande mängd text, likt grafiska serieromaner och textrika bilderböcker. Bilderna kan vara illustrerade i färg eller i svartvitt och kan förekomma sporadiskt bland texten eller på helsidor för att förstärka handlingen eller tillföra ännu mer till läsupplevelsen. Texten i hybridböcker kan förekomma som lättlästa textrutor skrivna med korta rader eller som vanliga kapitelböcker. Delar av texten kan även förekomma som pratbubblor i illustrationerna.  Hybridböcker kan vara en mix av fakta och fiktion och det unika samarbetet mellan text och bild ger en extraordinär läsupplevelse som kan vara ett sätt att göra läsningen mer interaktiv och engagerande för barn och ungdomar. Hybridböcker är ett modernt sätt att öka läsfrämjandet och uppmuntra till läsning.

Texten i hybridböcker kan förekomma som lättlästa textrutor skrivna med korta textstycken, texten kan även förekomma som i vanliga skönlitterära böcker där delar av texten även kan förekomma som pratbubblor och ljudeffekter i illustrationerna samt som information om plats, tid och händelser.

 

Ibland kan det även förekomma repetitioner av de längre textstyckena som i en bruten text som är skriven inuti pratbubblorna, alternativt i de korta textrutorna. På så sätt får läsaren en tydlig känsla av framgång, när ett ord känns igen och kan läsas utan problem. Detta kan vara en viktig del av lästräningen och hjälpa läsaren att utveckla sina färdigheter.

"När text och bilder i en hybridbok harmonierar, lyfter de varandra och tillsammans skapas en unik läsupplevelse!"

För att läsaren ska lära sig att navigera den skrivna texten i textstyckena, som även förekommer som en bruten texten i pratbubblorna är handlingen skriven i successiv läsordning med en linjär handling där läsaren får möjligheten att ta del av en mer lustfylld läsning varpå de illustrerade bilderna även de är skapade i kronologisk läsriktning. För de yngre och nya läsarna är det extra viktigt att bild och text tillsammans hjälper läsaren med tolkningen.

"Hybridböckernas början och slut"

Många av oss är bekanta med att vanliga skönlitterära böcker och bilderböcker kan ha den klassiska början med texten “Det var en gång…” och ett slut med texten “Snipp snapp snut så var denna saga slut”, men hur är det med början och slutet i en hybridbok?

 

Hybridböcker kan vara uppbyggd med flera korta kapitel, något som ger en känsla av dynamik, samt att vissa böcker även kan ha en avslutade cliffhanger som avlutar de enskilda kapitlen som lämnar läsaren med en känsla av spänning och förväntan om vad som kommer att hända härnäst. Vissa hybridböcker kan vara uppbyggda som antologier, med en handling skriven och illustrerad av en person eller skriven av en person och illustrerad av en annan person. 

 

Hybridböcker kan avslutas på flera olika sätt, beroende på författarens avsikt. En författare kan välja att avsluta boken med en upplösning, som ger läsaren en känsla av avslutning och avslutar handlingen på ett tillfredsställande sätt. En annan författare kan välja att avsluta med en cliffhanger, som lämnar läsaren med en känsla av spänning och förväntan om vad som kommer att hända härnäst. Slutligen kan en författare välja att avsluta med ett öppet slut, som ger läsaren frihet att fantisera om vad som kommer att hända härnäst.

*Denna faktatext om hybridböckers uppbyggnad är framtagen och skriven av läsfrämjaren och läsinspiratören Gullis lästips, texten är inte baserad på någon forskning om hybridböcker.

 

Gullis lästips skriver denna text utifrån sina egna åsikter och bedömningar och vill med denna text endast lyfta fram och locka till läsning med hjälp av hybridböcker och försöka förtydliga vad en hybridbok är.

Tips på hybridböcker skapade för barn- och ungdomar!

Idag finns det olika böcker som är skapade som en hybridbok, t.ex bokserien “Handbok för Superhjältar” av Elias och Agnes Våhlund, äventyrsserien “Karma och Jonar” av Zelda Falköga och Henric Aryee, trilogin “Mutanterna” av Ingela Korsell och Daniel Tholin, trilogin “Häxboken” av Jan Kjaer, deckarboken “I rosens mitt” av Martin Widmark och Ola Skogäng, faktabokserien “Sveriges fantastiska historia” av Fabian Göranson.

 

Alla dessa hybridböcker är exemplar som kombinerar olika element från olika genrer eller medier. 

 

Här nedan kan ni läsa mer om dessa olika böcker samt andra hybridböcker inom olika genrer som passar olika målgrupper.

Bokserien Handbok för Superhjältar är inte endast fängslande berättelser fyllda med superhjältar och spännande äventyr, böckerna lyfter även meningsfulla budskap som, mobbing, utanförskap, hur man är en bra vän, och att man duger precis som man är och vikten av att kunna samarbeta och att det är ok att vara rädd. Många lärare och pedagoger använder sig av dessa böcker för att arbeta med värdegrundsarbete med sina elever.

Handbok för superhjältar är en bokserie om en modern Pippi Långstrump med superkrafter.

Handbok för Superhjältar är en modern historia om en flicka som hittar sina inre krafter eller rättare sagt superkrafter.

Bokserien Handbok för superhjältar är fantasifulla och actionfyllda äventyr med en story som bygger på en balans mellan betydelsefulla ämnen som mobbning,  utanförskap, samarbeta och rädsla med spännande äventyr.

 

Här relaterar många barn till huvudkaraktären Lisa och tydligt även vuxenvärlden då de sett böckernas värde, då många skolor har köpt in böckerna för att användas i sitt värdegrundsarbete.

Paret bakom denna populära superhjälteserien “Handbok för Superhjältar” är författaren Elias Våhlund och illustratören Agnes Våhlund.

Paret Våhlund hybridböcker är lockande för barn i olika åldrar, med lättlästa och luftiga textstycken uppdelade i färgmatchande textrutor.

 

Handlingen är spännande och engagerande från början till slut, och uppdelade i korta kapitel som binder ihop helheten över de otroligt färgstarka och fartfyllda illustrationerna som täcker böckernas bokuppslag där stora delar av av händelserna sker i bilderna som på ett lockande sätt tar upp mycket av sidorna.

 

“Handbok för Superhjältar” är även en bokserie att ge till motvilliga läsare och för att öppna upp möjligheten för lässvaga.

Här kan ni läsa mer om hybridbok serien Handbok för Superhjältar där ni kan ta del av extramaterial som lärarhandledning, bildspel, temasång, radiodramatisering, adventskalender, samt den blivande tv-serien som ska vara baserad på bokserien Handbok för Superhjältar och mycket mera.

Det sägs att det ska bli ca 35 böcker i bokserien Handbok för Superhjältar.

Läs mer om de olika actionfyllda superhjälteäventyren i hybridserien Handbok för Superhjältar!

Karma och Jonar är ett storslaget äventyr i en fantastisk värld!

Karma och Jonar är en storslagen fantasiberättelse som utspelar sig långt borta och för länge sedan i landet Glimeria.

I hybridbokserien “Karma och Jonar” får läsarna lära känna den modiga, orädda och temperamentsfulla flicka Karma och den påhittiga, förnuftiga och känslosamma, pojken Jonar som båda lever i landet Glimeria som tillsammans med djurvännerna kinten Gala och enhörningen Remus får vi följa med på magiska spännande äventyr.

I hybridbokserien Karma och Jonar får läsarna lära känna den modiga, orädda och temperamentsfulla flicka Karma och den påhittiga, förnuftiga och känslosamma, pojken Jonar som båda lever i landet Glimeria som tillsammans med djurvännerna kinten Gala och enhörningen Remus får vi följa med på magiska spännande äventyr.

Upptäck en färgsprakande fantasivärld fylld av spännande äventyr!

Böckerna i bokserien ”Karma och Jonar” har färgstarka framsidor och magiska illustrationer av Henric Aryee som täcker varje sida i böckerna. Här skriver pseudonymen och författaren Zelda Falköga korta och fängslade textstycken som är tryckta över bilderna, något som gör dessa hybridböckerna till en spännande läsupplevelse för både högläsning och individuell läsning.

Böckerna i bokserien “Karma och Jonar” är unika hybridböcker med färgstarka framsidor och magiska illustrationer av Henric Aryee som täcker varje sida. Pseudonymen och författaren Zelda Falköga skriver korta och fängslande textstycken som trycks över bilderna, vilket gör dessa böcker till en spännande läsupplevelse för både högläsning och individuell läsning. Läsarna kan koppla samman texten med bilderna på varje uppslag, vilket gör att händelserna i berättelsen kan upptäckas både före, under och efter läsningen.

Zelda Falköga är en äventyrare och upptäcktsresande med mystiska och outforskade platser som specialitet. Hon är en av mycket få personer som någonsin har varit i landet Glimeria, och som har hört om landets öde med egna öron. I hennes böcker berättas för allra första gången om den största av alla sägner därifrån – om Karma och Jonar, och om kampen mot Stendraken.
Zelda Falköga är en äventyrare och upptäcktsresande med mystiska och outforskade platser som specialitet. Hon är en av mycket få personer som någonsin har varit i landet Glimeria, och som har hört om landets öde med egna öron. I hennes böcker berättas för allra första gången om den största av alla sägner därifrån – om Karma och Jonar, och om kampen mot Stendraken.
I bokserien "Karma och Jonar - Sagan om Glimeria" får läsare mellan ca fem till elva år ta del av storslagna äventyr när vännerna Karma och Jonar testas genom en rad utmaningar som de med stort mod och listighet trotsar hot och faror för rädda och befria landet Glimeria från Stendraken som har kommit för att stjäla landets magiska stjärnglöd.

I bokserien “Karma och Jonar – Sagan om Glimeria får läsare mellan ca fem till elva år ta del av storslagna äventyr när vännerna Karma och Jonar testas genom en rad utmaningar som de med stort mod och listighet trotsar hot och faror för rädda och befria landet Glimeria från Stendraken som har kommit för att stjäla landets magiska stjärnglöd.

 

Böckerna handlar om det godas kamp mot de onda, om att våga och om att vara en bra vän.

Böckerna handlar om vänskap och mod hur vännerna Karma och Jonar behöver förstöra den gåtfulla och ondskefulla trollkarlsbok en gång för alla!

 

“Trollkarlens ö” tar upp viktiga ämnen som ansvarstagande, mod, uppoffring, ondska och girighet på ett lekfullt och lättillgängligt sätt, vilket ger rika möjligheter till eftertanke och samtal. Böckerna utforskar också vikten av lojalitet och att stötta andra, även när de inte nödvändigtvis förtjänar det.

Till alla barn och vuxna som gillar bokserien Karma och Jonar har även bokserien blivit en tv-serie på streamingtjänsten Viaplay, väl värd att se.

 

Där första säsongen är baserad på den första boken i serien – Klipptrollen. 

Bokserie: Nomerna

Del 1- Haj-svärdet

Del 2 – Trädets hjälte

Del 3 – Den magiska Nomern

Del 4 – Kampen mot skogs-piraterna

Del 5 – Det farliga loppet

Del 6 – Den spännande resan

Författare & illustratör: Jan Kjær

Målgrupp: 6 till 9 år

Utgiven av: Hegas förlag

Arbetsmaterial

Extramaterial

Perfekta böcker för nybörjarläsare!

Nomerna är små varelser med olika förmågor och krafter och de är huvudpersoner i de här magiska äventyren. Men det är ibland lätt att tvivla på sig själv när man känner sig liten, svag eller osäker på sin kraft.

Långt inne i Nomernas skog står nomernas högsta träd. Runt trädet ligger nomernas by. Där möter vi gröna, lila, röda, blå, orangea och gula Nomer. De är alla speciella på sitt sätt och ger sig ut på fartfyllda äventyr!

Gör er redo för en fartfylld läsupplevelse!

I den fristående hybridserien Nomerna får nybörjarläsare läsa om det sex olika Nomerna och deras olika äventyr som utspelar sig i sex olika lättlästa böcker.

 

Här möts läsare i åldrarna 6 till 9 år av coola hjältar i miniformat som utspelar sig i böcker med spännande och lite farliga  handling i tillsammans med det viktiga budskapet att tro på sig själv. Böckerna i den fristående barnbokserien Nomerna  utspelar sig i en färgstark fantasyvärld som garanterat kommer skapa en lustfylld läsning för pojkar och flickor.

I det tre första böckerna i den fristående hybridserien “Nomerna” med böckerna: “Haj-svärdet”, Trädets hjälte och “Den magiska nomen” är böckerna skrivna med en lättläst nivå som är skrivet med ett enkelt språk med korta meningar som utspelar sig som korta textstycken som ibland innehåller en bruten text, med upprepande text eller ord som förkommer i pratbubblor eller som ljudeffekter. Böckerna har även färgstarka illustrationer med härliga detaljer och actionfyllda scener i stil med bilderböcker och serieromaner.

I det tre andra böckerna i den fristående hybridserien “Nomerna” med böckerna; “Kampen mot skogs-piraterna”, “Det farliga loppet” och “Den spännande resan” bjuds läsarna på en större läsutmaning med lite mera text med ett vardagligt språk. Men med en lika spännande handling och bildrika uppslag som i de tidigare delarna. 

Författaren och illustratören Jan Kjær är inte rädd för att berätta historier med moraliska finesser och övertoner – utan att moralisera. Här har han lyckats uppnå den känsliga balansen mellan spänning, handling och barnslig entusiasm som kan hålla de unga läsarnas intresse, det är berättelser som tar upp ämnen som identitet, vänskap och att tro på sig själv med en del magi och äventyr.

Här kan ni läsa mer om den första boken i den fristående äventyrsserien “Nomerna” med boken Nomerna: Haj-Svärdet”.

 

Till böckerna finns massa roligt material som Escape room  spelkort, målarbilderpärlplatta mönsterrecept och mycket annat roligt extramaterial.

Mutanterna är en härligt mix av kapitelbok som möter serietidningens värld och gör dem till en extraordinär läsupplevelse!

Elsa, Arvid, Cikoria och Matteo

I “Mutanterna” fångas läsarna från första sida och behåller dem till sista sidan med en handlingen som handlar om några barn i Uppsala som fått olika djurmutationer med  tillhörande superkrafter som mutationerna gett dem efter de olyckliga resultat av ett experiment som deras mödrar var med om.

 

Barnen är omedvetna om varandra under sin uppväxt, men när de börjar närma sig tonåren börjar barnen bli jagade för sina ovanliga egenskaper, men av vem? Och varför? 

Nu måste de fyra barnen; Elsa, Cikoria, Arvid, och Matteo lära sig att samarbeta, lita på varandra och samtidigt lära sig att hantera sina mutantkrafter, och det måste gå fort, för den som jagar dem verkar har inte gett upp.  

Böckerna som ingår i trilogin “Mutanterna” är:

 

Del 1  “Mutanterna: Experimentet”

Del 2  –“Mutanterna: Svartkonstboken”

Del 3  “Mutanterna: Ärans hand”

Mutanterna är uppbyggt som en hybrid av kapitelbok och serieroman, d.v.s. ca 50 % löpande text och 50 % handlingsbärande serierutor.

I trilogin ”Mutanterna” får läsarna ta del av en actionfylld handling med ett övernaturligt spännande äventyr som är skriven med ca 50% löpande text och 50 % handlingsbärande serierutor som är skapade med svartvita serieillustrationer, där delar av handlingen utspelar sig, i pratbubblor, ljudeffekter, kortare textstycken och textrutor med information om plats, tid och händelser.

 

På det sättet är texten och bilderna jämbördiga med varandra för att läsarna ska kunna förstå hela berättelsen. 

Här kan ni läsa mer om de tre böckerna i trilogin “Mutanterna”.

Bokserie: Taynikma

Författare & illustratör: Jan Kjear

Målgrupp: 6 till 8 år

Facebooksida

Kategorier: Action, spänning, äventyr, superkrafter, naturväsen, hybridböcker

Utgiven av: Hegas förlag 

”Taynikma" är en bokserie som består av tre lika spännande och lättlästa böcker, med fristående äventyr. I dag (2023) finns det tre stycken böcker översatta till svenska (där originalspråket är danska) "Taynikma" är en bokserie som är enkel att läsa och fyllda av spännande fantasy-aktion! Med korta textstycken tillsammans med fartfyllda och fängslande bilder får läsarna ta del av spännande fantasy som lockar till läsning.
I dag (2023) finns det tre stycken böcker i den lättlästa Taynikma hybridserien som är översatta till svenska (där originalspråket är danska)

Här får läsaren ta del av magiskt spännande äventyr tillsammans med Flint, Niko och Sola och se dem besegra mörkrets krafter med deras olika magiska krafter i de tre hybridböckerna i mangastil!

"Tynikma är perfekt böcker för att väcka läslust hos barnen"!

Här kan ni provläsa de fristående böckerna i hybridbokserien “Taynikma” genom att klicka på de olika bokbilderna ovan.

  1. Fokus läggs på repetitioner, så att läsaren får en tydlig känsla av framgång, när ett ord känns igen och kan läsas utan problem.

  2. Meningarna är korta.

  3. Den brutna texten i pratbubblorna visar läsaren att en mening ibland kan stå på flera rader.

  4. Den dynamiska stilen i text och bild, som uppmuntrar till läsning, har valts ut speciellt för målgruppen.

Taynikma” är en spännande bokserie för barn mellan 6 och 8 år. Bokserien ”Taynikma”är en lättläst böcker fyllda av mangainspirerade bilder. Dessa böcker är perfekta för att väcka läslust hos barnen!

”Taynikma” är en bokserie som består av tre lika spännande och lättlästa böcker, med fristående äventyr.

Böckerna har samma huvudtitel som originalserien, och heter “Taynikma: Flint”, “Taynikma: Niko” och “Taynikma: Sola”.

Taynikma är en bokserie som är enkel att läsa och fyllda av spännande fantasy-aktion!

Här kan ni läsa mera om böckerna i den fristående hybridbokserien “Taynikma” av Jan Kjær.

Trilogi: Den stora jakten

Författare & illustratör: Jan Kjær

Målgrupp: 9-12 år

Kategorier: jakt, förr i tiden, action, spänning, mod, hybridböcker

Utgiven av: Hegas förlag

“Den stora jakten” är en spännande äventyrstrilogi uppbyggd som fängslade hybridböcker med en spännande berättelse om att att vara modig, våga gå sin egna väg hitta sitt kall i livet.

Trilogin ”Den stora jakten” tar sina läsare till en värld, med snabbt tempo och djup reflektion med en spännande handling som gör att läsare kommer att vara fast från första sidan till sista.

Dessa böcker är perfekta föt både läströtta tonåringar och läshungriga nybörjarläsare som vill ha "riktiga böcker" med stödjande bilder.

Det ingår tre böcker i trilogin “Den stora jakten” med böckerna: “Den stora jakten”, Inga regler, och “Kannibalens byte” där läsarna får följa med  på farliga äventyr i vildmarken där de får följa den 14-åriga pojken Luca Korp, där han blir vald till en människojägare av byns shaman istället för att vara kökspojke i kungens kök. Men Luka vill absolut inte vara detta, så han flyr byn och hamnar i ett spännande men farligt äventyr.

Här kan ni läsa mer om trilogin “Den stora jakten”

Boktitel: I rosens mitt 

Författare: Martin Widmark

Illustratör: Ola Skogäng

Målgrupp: 9 till 12 år

Kategorier: Deckare, spänning, äventyrsbok, mysterium, förr i tiden, hybridbok

Utgiven av:  Bonnier Carlsen

Boken ‘I rosens mitt’ är en hybridbok som kombinerar en mysterienovell och serieformat. Berättelsen är uppdelad i korta textstycken som är integrerade i de detaljrika och färgstarka seriebilderna. Texten blandas in emellanåt som pratbubblor, vilket gör berättelsen mer intressant och levande.

Hybridbokens uppbyggnad med korta stycken och text inuti bilderna gör berättelsen mer tillgänglig för alla. Detta ger fler ingångar och passar elevernas olika behov på olika sätt.

Författaren Martin Widmark har lyckats skapa ett spännande mysterium med boken ”I rosens mitt” med en handling som verkligen griper tag i läsaren och håller denne på helspänn genom hela berättelsen.

Tillsammans med illustratören Ola Skogängs levande och detaljrika illustrationer i serieformat har de skapat ett bokslukande mysterium utan dess like.

Här kan ni läsa mera om den spännande deckarboken “I rosens mitt av Martin Widmark.

Bokserie: Fatta grejen med

Författare: Alain M. Bergeron & Michel Quintin

Illustratör:  Samuel Parent

Målgrupp: 6 – 9 år

Kategorier: Fakta, djur, humor

Utgiven av: Hegas förlag

Lärarhandledning till de olika böckerna

Fatta grejen med är en underhållande och lättläst faktaserie som är skapade för att locka till läslust om knäppa, knasiga och tokrolig fakta och olika fascinerande djur som lockar läsaren till skratt och kunskap.

I den fristående faktabokserien “Fatta grejen med” får läsaren dyka ner i dessa faktaspäckade och skojiga böcker om insekter och djur för att ta reda på allt om deras vanor och liv.

 

 

Med färgsprakande och dråpliga illustrationer av djurens olika beteenden bjuds läsaren på en skratt-kantad väg till kunskap om allt från matvanor till familjeliv hos djuren. Perfekt för den vetgirige läsaren som inte räds galna fakta.

Böckerna är fyllda med underhållande, äcklig, och skrattretande fakta om olika intressanta djur!

Här kommer läsaren att kunna lära sig mer om Dyngbaggar, Komododrakar, Tasmansk djävulen, Bandmaskar, Pirayor och andra fascinerade och annorlunda djur.

Visste ni att pirayor precis som hajar dras till lukten av blod? Eller att många pirayor faktiskt är kannibaler? Och kände ni till att spindelhonan äter upp hanen efter parning? Eller att det finns spindlar som lever i små bubblor i vattnet? Eller visste ni att vissa ormar kan äta en hel gris utan att tugga? Och visste ni att koalan är jätteduktig på att simma? Samt att visste ni att flugan känner smak med sina fötter och sin snabel, “hör” med sina ben, och “känner” med sina antenner! Detta och mycket annan fascinerade, knasig och lite äcklig fakta får ni läsa mer om i faktaböckerna ”Fatta grejen med”.

I den här underhållande och lättläst faktaserien “Fatta grejen med” har man lyckats kombinera vetenskaplig information med massa humor i bild och text och har på så sätt skapats som hybridböcker där faktatexten blandas med repliker i pratbubblor och där de  uttrycksfulla och välgjorda bilderna även jobbar på ett humoristiskt sätt både med och tvärs mot texten.

Här presenteras den skrivna texten  med enkel och lättläst text samtidigt som texten innehåller fascinerade och lärorik fakta om de olika djuren. Böckerna har även repliker i pratbubblor som har en humoristisk twist.

 

Bilderna är målade i färgsprakande och skojiga illustrationer i seriestil som täcker bokens båda uppslag som även innehåller mindre faktarutor längst ner på sidorna som innehåller vetenskaplig informationen om respektive djur som alltid har fakta i förhållande till ämnet. 

Här kan ni läsa mer om spindlar i faktaboken “Fatta grejen med spindlar.”

Trilogi: Häxboken

Författare & illustratör: Jan Kjær

Målgrupp: 7 – 12 år

Kategorier: Fantasy, spänning, magi, häxa, serieformat, lättläst

Utgiven av: Hegas förlag

Lärarhandledning till de tre olika böckerna

Om man gillar böcker med fantasy, häxor, kampen mot ondskan och mot sitt egna öde då bör man läsa trilogin Häxboken!

I trilogin “Häxboken” ingår böckerna:

Del 1: Häxboken

Del 2: Den svarta häxan

Del 3: Den nya häxan

Böckerna i trilogin “Häxböcken” bör läsas i rätt ordning.

I böckerna blandas text och serierutor som förstärker varandra. Berättelsen är skapad som hybridböcker där texten är uppdelad i korta stycken som är integrerad i de detaljrika och färgrika seriebilderna där texten blandas in emellanåt som pratbubblor som då gör berättelsen mer intressant och levande. 

Böckerna i trilogin Häxboken är uppbyggd som hybridböcker, något som ger läsaren en smidig och positiv läsupplevelse!

Här kan ni läsa mer om böckerna i trilogin Häxboken”.

Bokserie: Sveriges fantastiska historia

Författare & illustratör: Fabian Göranson

Målgrupp: 6-9 år, men fungerar även i högre åldrar.

Kategori: Tidsperioder, förr i tiden, historia, fakta, Sveriges historia, hybridbok

Provläs

Lärarhandledning – forntiden

Tipspromenad – forntiden

Lärarhandledning – vikingatiden

Tipspromenad – vikingatiden

Tipspromenad – målarbilder

Följ med på en tidsresa genom Sveriges historia bakåt i tiden!

I den fristående faktabokserien “Sveriges fantastiska historia” får läsarna ta sig tillbaka i tiden genom Sveriges fantastiska historia, med början på forntiden med boken “Sveriges fantastiska historia – Forntiden därefter får läsaren läsa om vikingatiden i boken “Sveriges fantastiska historia – Vikingatiden”, sedan tar vi oss till medeltiden med boken Sveriges fantastiska historia –  Medeltiden”.

 

Det är planerat att det ska bli fyra delar i faktaserien “Sveriges fantastiska historia”.

Böckerna i faktabokserienSveriges fantastiska historia” är en faktaspäckad bokserie som är skriven och illustrerad av Fabian Göransson som här har skapat en spännande, intressant och underhållande bokserie för alla vetgiriga barn och ungdomar mellan 5 till 12 år.

Här har författaren & illustratören hittat helt rätt ton och format för att göra historia intressant och tilldragande för barn!

Böckerna är skapade med en härlig färgstark mix av rikt illustrerade böcker och serieavsnitt tillsammans med lärorika och underhållande historiska berättelser där man får ta del av olika familjer från Sveriges svunnen tid där historienörden och serieskaparen Fabian Göransson gör avstamp i forntiden, vikingatiden och Medeltiden.


Här får läsarna ta del av det förflutna på ett lärorikt och underhållande sätt via korta textstycken, faktarutor och pratbubblor som förstärker handlingen och gör detta till hybridböcker som är fullspäckade med vetenskaplig fakta på ett intressant och lockande sätt.

Det här är en spännande faktabok om forntiden där läsaren får insyn i fyra olika tidsepoker!

I den första boken Sveriges fantastiska historia – Forntiden” får läsaren följ med på en resa bakåt i tiden och med möjligheten slå sig ner bland ett gäng renjägare vid en sprakande lägereld, och ge sig ut och leta växter tillsammans med samlarna. Hälsa på hos en bondefamilj som odlar vete hemma på gården, och vara med och fira solguden på bronsfolkets årliga eldfest.

Här kan ni läsa mer om den första boken Sveriges fantastiska historia – Forntiden”.

Här möts läsarna av en händelserik och spännande bok med uttrycksfulla och detaljrika och färgstarka illustrationer tillsammans med insprängda faktadelar!

I den andra fristående boken “Sveriges fantastiska historia – Vikingatiden” får läsaren följa med till den spännande vikingatiden med en värld av farliga resor, storslagna fester, mystiska gudar, blänkande svärd och trollkunniga spåkvinnor.

Boken är genomgående välgjord, välkomponerad och täcker in många intressanta områden som är relevanta när man skildrar medeltiden i Sverige.

I den tredje fristående boken “Sveriges fantastiska historia – Medeltiden” möter läsaren Ulf som bor på en gård i Östergötland, just som kornet ska skördas. Åttaåriga Ingeborg flyttar in hos nunnorna i Riseberga kloster. Hon får lära sig läsa och skriva, men får även hjälpa till med arbetet i den stora klosterträdgården.

 

I Visby träffar läsaren Klara, som älskar att gå ner och titta på de stora handelsskeppen i hamnen. Men en dag kommer ett skepp med en annan sorts last. Det är pesten, den fruktansvärda sjukdom som snart satt klorna i stadens befolkning.

 

Och i en vintrig skog i Västergötland är den unge frälsemannen Arvid ute på rådjursjakt. Han älskar att rida, och till sommaren får han visa vad han går för på i ett tornerspel. Livet som riddare är fullt av spänning, motgångar och kanske en smula kärlek.

Bokserie: Hokus Pokus

Författare & illustratör: Fabian Göransson

Målgrupp: 6 – 9 år 

Kategorier: Fantasi, fantasy reality, hybridbok, vänskap, utanförskap, magi

Provläs

Pyssla med Hokus Pokus

Utgiven av: Galago förlag

Hybridbokserien Hokus pokus är en bokserie fylld med magi, humor och känslor!

“Hokus Pokus” är en modern hybridbokserie som kombinerar tecknade serier med bilderbok som är skriven och illustrerad av Fabian Göransson. 

 

Bilderna i böckerna har en klassisk stil med murriga, varma färger och roliga detaljer som driver handlingen framåt.

 

Texten är uppdelad i korta stycken som löper parallellt med bilderna i successiv läsordning, vilket ger en spännande och lättläst sagoformat som riktar sig till barn mellan 6 till 9 år. 

"Hokus Pokus" är en modern hybridbokserie som kombinerar tecknade serier med bilderbok som är skriven och illustrerad av Fabian Göransson.  Bilderna i böckerna har en klassisk stil med murriga, varma färger och roliga detaljer som driver handlingen framåt. Texten är uppdelad i korta stycken som löper parallellt med bilderna i successiv läsordning, vilket ger en spännande och lättläst sagoformat som riktar sig till barn mellan 6 till 9 år. 

Hokus Pokus är en hybridserie fylld av underhållande, magiska äventyr!

I dag finns det sex stycken böcker i den magiska hybridbokserien “Hokus Pokus”.

 

Här kan ni läsa mer om den första boken “Hokus Pokus – Den lilla häxan.”

Bokserie: Jorden hjältar

Författare & illustratör: Peter Bergting

Målgrupp: 3 – 6 år

Kategorier: Superhjältar, superskurk, humor, hybridformat

Utgiven av: Bonnier Carlsen

Färgläggningsbilder

Jordens hjältar är actionfyllda hybridböcker med en härlig mix av bilderbok, serietidning och tv-serie i ett!

Jag gillar verkligen sättet som böckerna i bokserien “Jordens hjältar” är uppbyggda på, här möter bilderböckerna de klassisk serietidningarna och gör dem till hybridböcker som säkert kommer att bli en succe bland de yngre barnen.

Jag gillar verkligen sättet som böckerna i bokserien "Jordens hjältar" är uppbyggda på! Här möter bilderböckerna de klassiska serietidningarna och gör dem till hybridböcker som säkert kommer att bli en succé bland de yngre barnen. I hybridbokserien "Jordens hjältar" får de yngre läsarna ta del av ganska mycket slapstick-humor med en ganska löjlig handling med en text som är skriven i  uppdelade i korta textstycken, där läsarna emellanåt får ta del av handlingen med hjälp av pratbubblor som tillsammans smälter i hop med de färgstarka och detaljrika illustrationerna som täcker böckernas uppslag. 

I hybridbokserien “Jordens hjältar” får de yngre läsarna ta del av en ganska mycket slapstick-humor med en tillhörande ganska löjlig handling med en text som är uppdelade i korta textstycken, där läsarna emellanåt får ta del av handlingen med hjälp av pratbubblor som tillsammans smälter in i de färgstarka och detaljrika illustrationerna som täcker böckernas uppslag.

 

Jag hade dock väldigt svårt för teckenstilen som var svårläst, speciellt om böckerna ska rikta sig till unga läsare mellan 3 till 6 år.

 

Visst går böckerna att läsas av äldre läsare som ca 6 till 9 år om man exempelvis vill locka ovilliga läsare som vill ha mindre text och mer bilder.

Här vimlar det av ord och uttryck, pratbubblor och bilder om vartannat.

Idag finns det tre stycken böcker i hybridbokserien “Jordens hjältar”, som är böckerna; “Megastrålen”, Robotvalparna”, och “Djungelmonstret”.

 

r kan ni läsa mer om det två första böckerna i bokserien “Jordens hjältar”.

Bokserie: Nina och Nino lär om

Författare: Fabrice Erre

Illustratör: Sylvain Savoia

Målgrupp: 9 – 12 år

Kategorier: Fakta, världshistoria, historia, lättläst, serieformat, hybridformat

Utgiven av: Hegas förlag

Provläs

Arbetsmaterial

Böckerna i faktaserien Nina och Nino är inte i första hand ämnad att vara faktaböcker snarare intresseväckare och en ingång till att göra historien tilldragande för barn.

I den lättlästa faktaserien ”Nina och Nino” får läsaren lära sig mer om stora historiska händelser som skett runt om i världen genom tiden, som såväl pesten, Albert Einstein och Titanic och massa andra intressanta historiska händelser. 

Nina och Nino är hybridböcker för alla vetgiriga barn som vill veta mera om historiska händelser genom århundradena. 

Faktaserien ”Nina och Nino” är en fristående bokserie som med sitt moderna och nyskapade sätt är lärorik och underhållande böcker som tar upp olika stora historiska händelser där pedagogisk information och humor går hand i hand.

Böckerna är till stor del uppbyggda med en stil som grafiska serierutor – som grafiska serieböcker, där den berättade texten blandar intressanta fakta med berättande texter i serierutorna och i  pratbubblor tillsammans med tillhörande uttrycksfulla bilder i färg är uppbyggd efter en kronologisk tidslinje så att läsaren ska kunna ta del av de historiska händelserna i rätt tidsföljd.

Provläs första boken i den fristående bokserien - Nina & Nino genom att klicka på bokbilden ovan.

I den fristående faktabokserien “Nina och Nino” blandas intressanta fakta med berättande texter i serierutor och pratbubblor. Perfekt när man vill ha spännande läsning på gränsen mellan skönlitteratur och fakta.

Ibland händer det att handlingen både i text och bild har en förmåga att hamna utanför de tydliga serierutorna, för att förtydliga någon extra fakta, samt att i slutet av varje enskild bok har läsaren möjligheten att ta del av mer information om respektive ämne som är skriven på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt med tillhörande bilder där det även finns en tydlig och lättöverskådlig tidslinje med årtal och kort tillhörande faktatext.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar