Fördelar du får av att läsa!

I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står att: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. – Hur uppnår vi det?Läs, läs och läs! Läs högt tillsammans, läs tyst själva, läs olika sorters texter, jämför olika sorters berättande – filmer, serier, […]

TEMA: Barnboksveckan, Barnboksdagen, Bokbytardagen, Barnboksfestivalen, Bokmässan, Högläsningsdagen, Internationella läsdagen, Läslovet, Läskunnighetsdagen, Read Hour, Världsbokdagen & Världsbokveckan!

Här finns massa tips och material inför Barnboksveckan, iBarnboksdagen, Bokbytardagen, Barnboksfestivalen, Bokmässan, Internationella läsdagen, Läslovet, Läskunnighetsdagen, Read Hour, Världsbokdagen och lVärldsbokveckan!