TEMA: Barnboksveckan, Barnboksdagen, Bokbytardagen, Barnboksfestivalen, Bokmässan, Högläsningsdagen, Internationella läsdagen, Läslovet, Läskunnighetsdagen, Read Hour, Världsbokdagen & Världsbokveckan!

Här finns massa tips och material inför Barnboksveckan, iBarnboksdagen, Bokbytardagen, Barnboksfestivalen, Bokmässan, Internationella läsdagen, Läslovet, Läskunnighetsdagen, Read Hour, Världsbokdagen och lVärldsbokveckan!