Viktors nya tröja av Camilla Gunnarsson

Viktors nya tröja är en bok som kan användas som hjälpmedel i förskolan och förskoleklass för att öppna upp till tankar och diskussioner om könsroller om vad som anses vara “tjejigt” och “killigt”.

Det är en lättläst och pedagogisk bok som tar upp viktiga ämnen som berör samhällets och de vuxnas stereotypa syn på könsroller.