Läsfrämjande aktiviteter för barn & unga!

Här finns massa tips och material inför Barnboksveckan, iBarnboksdagen, Bokbytardagen, Barnboksfestivalen, Bokmässan, Internationella läsdagen, Läslovet, Läskunnighetsdagen, Read Hour, Världsbokdagen och lVärldsbokveckan!

*OBSERVERA: På den här sida finns det reklam för min egen verksamhet, med länkar till material som har en avgift, som går till egen verksamhet.

 

Alla privata bilder har jag fått godkänt av ägaren till bilderna att använda i detta inlägg, och som oftast försöker jag att hänvisa till orginalinlägget där jag lånade bilden.

 

Detta temainlägg uppdateras helatiden med nya tips på läsaktiviteter och lektionsmaterial.

Barnboksveckan firas i november efter läslovet (vecka 44) under barnboksveckan firar man även den nationella läsdagen på torsdagen under vecka 46 som är en nationell läsdag. Det arrangeras olika aktiviteter runt om i landet för att fira detta.

 

Världsbokveckan firas under den 23 till 29 april.

Läsa är ett viktigt inslag varje dag, här har jag samlat ett större blogginlägg tillhörande fakta om vikten av läsning för barns språkutveckling och en tydlig affisch. men visst är det fint att uppmärksamma läsningen extra ibland, förhoppningsvis mer än en gång per år! Jag tror att läsningen behöver lyftas ur så många perspektiv, att göra kopplingar till läsningen på olika sätt.

Jag har även ett större blogginlägg om Fördelar du får av att läsa. 

 

Där berättar jag mera om varför det är viktigt med läsning och dess olika fördelar samt vikten av att läsa olika genrer.

Där du även kan se mer av hur affischen Fördelar du får av att läsa är uppbyggd.

Här kan du få lite tips på hur du väcker dina barns läslust via affischen “Så väcker du ditt barns läslust” som kan användas i klassrummet, i skolbiblioteket eller under ett föräldramöte eller på annat allmänbildande sätt. 

 

Läskunnighet är en avgörande drivkraft för utveckling och grunden för allt lärande. Läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är mer benägna att sända sina barn till skolan och ge dem möjligheten till utbildning.

 

Via mitt Skolmagikonto kan du ta del av affischen.

Utifrån författarna Magnus Ljunggren och Helena Bross 10 tips för barn att få barn att läsa har jag skapat denna affisch, en affisch som passar för alla målgrupper och passar att smycka klassrummet, som skolbiblioteket samt att visa under ett föräldramöte.

Lässtrategi Bokugglan!

Läsugglan

Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter.

 

Detta kan göras med hjälp av ”Läsugglans” lässtrategi.

Elevernas läsförståelse kan utvecklas och förbättras för att bättre förstå texternas innehåll behöver de använda sig av olika lässtrategier.

 

Goda läsare använder automatiskt olika strategier för olika texter och sammanhang. 

 

Alla elever kan bli goda läsare genom att läsa mycket och träna på olika strategier. 

 

Med hjälp av Läsugglans lässtategi lär sig eleverna att förutspå, att ställa frågor och sammanfatta texten. 

 

Läsugglans lässtrategi gör att eleverna får en bättre läsförståelse och ökad läsglädje.

 

I detta häfte med affischer finns en framsida med Läsugglan, en affisch att sätta på klassdörren som visar att klassen arbetar med hjälp av Läsugglan, det finns en affisch som sammanfattar alla tre lässtrategier med tillhörande vägledning, dessa tre lässtrategier finns även på varsin affisch. 

 

Sammanlagt är det sex stycken affischer som passar för elever i hela grundskolan. 

 

*Lässtrategierna är hämtade från olika forskningsbaserade ställen som En läsande klass och fakta från Barbro Westerlund mm. Sedan har jag skrivit om, ändrat meningarna och lagt till. 

Goda läsares lässtrategier

Att bli en god läsare med bra läsförståelse påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter.

 

Elevernas läsförståelse kan utvecklas för att bättre förstå texternas innehåll och då behöver de använda sig av olika lässtrategier.

 

Goda läsare använder automatiskt olika lässtrategier för olika texter och sammanhang. 

 

Läsundervisningen är inte bara något för yngre elever, utvecklingen måste fortsätta ända upp i gymnasiet. Eleverna blir aldrig ”klara” med sin läsutveckling, de behöver stöd genom hela skolgången. Och det är inte bara i Svenskan som läsförståelsen krävs utan i alla skolämnen i alla åldrar.

Här kan ni ta del av sju olika lässtrategier i affischformat med kort tillhörande beskrivande text samt tillhörande bilstöd som riktar sig till alla åldrar från förskolan upp till gymnasiet och inom alla skolämnen. 

 

Goda läsares olika lässtrategierna är:

 • Förutspå

 • Ställa frågor

 • Göra kopplingar

 • Övervakar

 • Mellan raderna

 • Skapa inre bilder

 • Sammanfatta

 •  

*Lässtrategierna är hämtade från olika forskningsbaserade ställen.

Via Skolmagi har jag skapat åtta olika dokument med 100 stycken 0lika tips på läsfrämjande bok- och läsaktiviteter med tillhörande länkar.

Poppa elevernas läsning!

Varför inte börja med att poppa elevernas läsning med ett underhållande lästräningsmaterial.

 

Ett material för att motivera läsningen under lovet i klassrummet och i hemmet har Gullis lästips tagit fram detta lästräningsmaterial som jag kallar “Poppande läsning”.

 

Den enda moroten, eller jag menar popcorn är att använda sig av popcorn!

 

Lästränings materialet går att använda inom hela grundskolan, då det finns olika material som riktar sig till blandade åldrar.

Till detta material finns:

 • Popcorn stenciler

 • Popcorn låda att vika ihop

 • Popcornbox att sätta på väggen

 • Poppande bingo rutor

 • Popcorn meningar

 • Popcorn berättelser

 • Popcorn meddelande att skicka hem under lovet

 • Popcorn bokmärken

 • Popcorn affisch

Varför inte börja med att poppa elevernas läsning med ett underhållande lästräningsmaterial. Ett material för att motivera läsningen under lovet i klassrummet och i hemmet har Gullis lästips tagit fram detta lästräningsmaterial som jag kallar "Poppande läsning". Den enda moroten, eller jag menar popcorn är att använda sig av popcorn! Lästränings materialet går att använda inom hela grundskolan, då det finns olika material som riktar sig till blandade åldrar.

Materialet går att köpa via mitt Skolmagikonto.

Vi mitt blogginlägg “Olika läsprojekt kan ni ta del av flera olika läsprojekt skapade av lärare och bibliotekarier.

Här kan du ta del av 16 bilder med informativ text. Här kan du ta del av 16 bilder med informativ text med läsningens fördelar inom olika bokgenrer för barn och ungdomar.

Boksamtalsfrågor

Syftet med boksmamtalskorten är att stärka läsförståelsen och få fler att förstå vikten av boksamtal. När man läser en bok är det viktigt att arbeta med det man har läst. Det går att bearbeta böcker på många sätt, det vanligaste är att skriva bokrecensioner, läslogg, presentera en bokpresentation på olika sätt eller göra en dramatiseringar.

Boksamtalsfrågorna är ett häfte fyllt med mer en 100 olika kort fyllda med olika pedagogiska bokfrågor som kan användas i samtal om böcker och i samband med bokläsning.

Frågorna går att använda till vilken bok som helst. Frågorna går att använda både om deltagarna har läst samma bok eller om de har läst olika böcker. 

Korten passar från ca 6 år och uppåt och kan användas i ett klassrum, bokklubb, bokcirkel eller för varje enskild bokälskare.

Här är några exempel på frågor:

 

 • Är det bilder i boken? Gillar du dem? Varför/varför inte?

 • Varför valde du just den här boken?

 • Vad tänkte du om boken innan du börjar läsa? Vad tycker du om boken nu?

 • ‘Vad tänkte du om boken innan du börjar läsa? Vad tycker du om boken nu?

 • Berätta om en sak du lärt dig av boken?

Boksamtalsfrågorna finns att köpa och ladda ner via Skolmagi.

I materialet Vilken sagofigur är jag”? Är ett läsmotiverande material som är speciellt utformat för för elever i åldern 6 till 9 år för att kunna ta del av flera olika boktips på ett underhållande och annorlunda sett. 

Det ger eleverna möjlighet att gissa vilken av de 26 olika barnbokskaraktärerna som döljer sig bakom presentationen av bokkaraktärerna. Som lärare kan du använda detta material för att introducera bokkaraktärerna och de tillhörande böckerna för din klass.

 

Syftet med denna läsaktivitet är att inspirera elever och lärare att tillsammans upptäcka nya böcker och tillhörande aktiviteter som passar både för individuell läsning och högläsning. Målet är att skapa ett engagerande läsmiljö där eleverna kan utforska olika böcker och ta del av roliga aktiviteter tillsammans.

Här kommer du att få tips på allt från bilderböcker, från första kapitelboken, spännande historier, böcker med historiska teman, deckare, spökhistorier, hästböcker och klassiska berättelser mm.

 

Alla dessa böcker är perfekta både för individuell läsning och för högläsning.

I detta läsmotiverande material, kallat Tipspromenaden – Vilken sagofigur är jag”, har läsinspiratören Gullis lästips utvecklat en speciell resurs för elever i åldern 6 till 9 år inom hela grundskolan.

”Tipspromenaden – Vilken sagofigur är jag?” är baserad på mitt gratismaterial ”Vilken sagofigur är jag”. Dock innehåller inte de materialet en tipspromenad. 

 

Tipspromenaden består av 26 frågor med olika svarsalternativ, och två svarstalonger och en sida med svar, precis som vid en vanlig tipspromenad. Här finns också möjlighet att ladda ner dessa svar med tillhörande länkar och bilder på originalfigurerna med hjälp av en qr-kod.

Uppmuntra och engagera barnens läsintresse med en inspirerade läsutmaning!

 

Med hjälp av dessa tolv underhållande läsutmaningar kan elever från förskoleklass upp till åk 6 förhoppningsvis hitta läsglädjen.

 

Ladda ner denna läsutmaningschecklista via Gullis lästips butik på Skolmagi.nu.

Om man vill kunna läsa högt med inlevelse krävs det att man vågar utmana sig själv och känna till sina olika ”röster”. Att träna på både högläsning och att läsa med inlevelse med användning av olika röster är viktigt för många elever.

 

Genom att använda lärröster får eleverna öva sig på att läsa på olika sätt, med olika röster. 

 

Med hjälp av olika uppdragskort är det ofta lättare för eleverna att utmana sig själva.

Här har jag skapat 30 olika aktivitetskort med olika läsröster., som ni kan ladda ner här.

 

Exempel på olika aktivitetskort:

 • Läs mer en högtidlig röst som om du tillhörde den kungliga familjen.

 • Läs som att du vore väldigt arg.

 • Läs (och agera) som att du är förkyld med täppt näsa genom att hålla för näsan.

Dessa aktivitetskort med olika läsröster går även att ta del av på Engelska.

Denna läsfrämjande aktivitet kallad ”Hitta en bok om…” ger eleverna möjlighet att utforska olika genrer av fack- och skönlitteratur samt specifika böcker med hjälp av biljetterna ”Hitta en bok om”.

 

Aktiviteten är riktad till elever från årskurs 3 till 6 och består av fem sidor med totalt 40 biljetter.

 

Syftet är att uppmuntra eleverna att utforska biblioteket på ett roligt och motiverande sätt och hitta nya böcker att läsa.

Bokaktiviteten ”Blinddeejt med en bok” är ett kortare läsprojekt som ska locka till läsning för nöjes skull.

 

Detta är en passande läsaktivitet att använda under vänliga veckan, samma vecka som alla hjärtans dag, den 14 februari, en dag som materialet givetvis passar extra bra till.

 

”Blinddejt med en bok” är en engagerande lektion som borde uppmuntra dina elever i ämnet läsning, där de förhoppningsvis hittar nya böcker, genrer och författare.

Med hjälp av bokaktiviteten ”Blinddejt med en bok” som är som ett kortare läsprojekt där varje elev får en biblioteksbok inslagen i brunt papper eller valfri enfärgat papper (kanske kärlekens färg) för att dölja sin identitet. Efter att eleverna fått en inträdesbiljett till sin ”blinddejt” får eleverna kommer in i rummet till sin plats där de finner sin mystiska bok att ha en ”blinddejt” med. De läser boken i 15 minuter, diskuterar sedan med sin bordsgranne eller att du som lärare har en öppen diskussion med hela gruppen med stöd av de tillhörande frågorna. Därefter får eleverna skriva en recension på tre A4 arbetsblad där de anger vad de tyckte om sin blinddejt och vilken typ av läsare de tror skulle gilla den mm.

Boktips

Här nedan kan du se hur Östra skolan Öland och Superhjälparna har använt ramarna som boktips. Först har det satt bilden på bokens framsida och på baksidan har det en korta bokrecension.

Här har Superhjälparna skapat en frågelek om olika kända karaktärer från barnböcker som de sedan har i Östra skolan Ölands matsal. 

Bokburkar!

Skapa och presenter en bokrecension i en burk.

 

Tillsammans med en tillhörde nedskriven bokrecension kan eleverna skapa ett diorama i en burk med saker som representerar innehåll från boken som de sedan kan använda när de ska presentera sin bok muntligt för en klasskamrater.

 

Som här kan ni se hur åk 5 i Näslundskolan i Hallstahammar har skapat olika bokburkar.

Eller boktipsa som Ingelsta Skolbibliotek har gjort.

Bokbingo

Gör egna läsbingo via programmet ”Free bingo Cards” där man kan välja tema, svenska och lägga till bilder. 

Det går även att göra läsbingo i olika teman via programmet Canva.

 

Här har jag skapat ett läskigt läslosbingo som uppmuntrar eleverna till att underhålla läsningen under lovet och samtligt hitta på både roliga, busiga och underhållande läs- och höstlovsaktiviteter. Bingo finns både på Svenska och Engelska.

Uppmuntra och engagera barnens läsintresse med dessa inspirerade bokbingon.

Uppmuntra och engagera barnens läsintresse med detta inspirerade bokbingo. Det här är inte ett bokbingo som är som alla andra bokbingon, utan detta bokbingo kan användas under en termin eller ett helt läsår. Bokbingot passa för barn i förskoleklass upp till åk 9. Detta är ett bokbingo som låter barnen läsa böcker inom olika genrer och med olika handlingar. Ett sätt som som låter barnen hitta in i bokvärldens fantastiska värld. Med detta bingo kan barnen hitta sina favorit teman och bok genrer som passar just dem. Det är även ett passande bokbingo att ge till de elever som inte vet vad de vill läsa, och som inte vet vad de är intresserade av.
Bokbingo på Svenska
Encourage and engage children’s interest in reading with this inspired book bingo. This is not a book bingo that is like all other book bingo, but this book bingo can be used during a semester or an entire academic year. The book bingo is suitable for children in preschool class up to year 9. This is a book bingo that allows children to read books in different genres and with different actions. A way that allows children to find their way into the fantastic world of the book world. With this bingo, kids can find their favorite themes and book genres that suit them. This is also a book bingo to give to those students who do not know what they want to read, and who do not know what they are interested in. With the help of this book bingo, you encourage children to read in a positive way. This is a book bingo that allows children to read books in different genres and with different actions. A way that allows children to find their way into the fantastic world of the book world. With this bingo, kids can find their favorite themes and book genres that suit them. This is also a book bingo to give to those students who do not know what they want to read, and who do not know what they are interested in. With the help of this book bingo, you encourage children to read in a positive way. This is a book bingo that allows children to read books in different genres and with different actions. A way that allows children to find their way into the fantastic world of the book world. With this bingo, kids can find their favorite themes and book genres that suit them. This is also a book bingo to give to those students who do not know what they want to read, and who do not know what they are interested in. With the help of this book bingo, you encourage children to read in a positive way. This is a book bingo that allows children to read books in different genres and with different actions. A way that allows children to find their way into the fantastic world of the book world. With this bingo, kids can find their favorite themes and book genres that suit them. This is also a book bingo to give to those students who do not know what they want to read, and who do not know what they are interested in. With the help of this book bingo, you encourage children to read in a positive way. This is a book bingo that allows children to read books in different genres and with different actions. A way that allows children to find their way into the fantastic world of the book world. With this bingo, kids can find their favorite themes and book genres that suit them. This is also a book bingo to give to those students who do not know what they want to read, and who do not know what they are interested in. With the help of this book bingo, you encourage children to read in a positive way. This is a book bingo that allows children to read books in different genres and with different actions. A way that allows children to find their way into the fantastic world of the book world. With this bingo, kids can find their favorite themes and book genres that suit them. This is also a book bingo to give to those students who do not know what they want to read, and who do not know what they are interested in. With the help of this book bingo, you encourage children to read in a positive way.
Book bingo in English

Det här är inte bokbingon som är som alla andra bokbingon, utan dessa bokbingon kan användas under en termin eller ett helt läsår.

 

Detta är ett bokbingon som låter barnen läsa böcker inom olika genrer och med olika handlingar.

Ett sätt som som låter barnen hitta in i bokvärldens fantastiska värld.

Med dessa bingon kan barnen hitta sina favoritteman och bok genrer som passar just dem.

 

Det är även ett passande bokbingo att ge till de elever som inte vet vad de vill läsa, och som inte vet vad de är intresserade av.

 

Med hjälp av detta bokbingo uppmuntra du barnens läsning på ett positivt sätt.

Det är ett bokbingo med 25 läsuppdrag som består av en kort text och tillhörande bild i färg.

 

Exemplar på läsuppdrag:

 

•Läs en bok som din kompis gillar

•Läs en bok som publicerades det år du föddes

•Läs en bok om väsen

•Läs en bok i dagboksform

•Läs en bok som filmatiserats

 

Barnen kan slutföra bingospelet genom att markera de läsmål de har uppnått!

 

Bokbingot finns på Svenska och Engelska.

Istället för att skicka med ett läsbingo under lovet kan man som här skicka med en läsloppa som är  ifylld med sju olika läsuppdrag som kan locka till läsningen under lovet. 

 

Denna läsloppa har Gullis lästips skapat och innehåller en mall på läsloppan med sju lätta läsuppdrag med tillhörande påskmotiv.

 

Till häftet finns även en tydlig mall och tillhörde text hur eleverna ska gå tillväga för att vika loppan och hur man ska gå tillväga efter att man vikt läsloppan.

Skapa tärningssagor

Skapa tokiga sagor med metoden tärningssaga. Som här har jag skapat en Halloweenberättelse eller en tokig juksaga.

 

Med hjälp av en tärning, och med en tillhörande mall där de finns fem olika huvudpersoner, fem olika platser, fem olika händelser/problem och fem olika lösningar så kan det bli hur tokiga berättelser som helst berodde på vart tärningen hamnar på för nummer.

Boktrailer & bokanimationer

Gör korta boktrailers med appen Ripl , I Movie eller Kinamaster.

 

Själv har jag skapat boktrailern till adventsboken Snösystern – En julberättelse som du kan läsa mer om här som jag har skapat med Kinemaster och boktrailern till den skrämmande och spännande bokserien Varelserna som du kan läsa mer om här, den har jag skapat med hjälp av I Movie och boktrailer till den färgglad grafiska serien om Enhörningen Aurora som du kan läsa mer om här, den har jag skapat med hjälp av Ripl.

Tänk bara på att boktrailern inte bör vara längre en 1 minut för man orkar inte titta på mer och om man ska ladda upp den på Instagram så är det lättare med 1 min långa trailers.Samt att det är bra att man har en thumbnail till Youtube filmen (det är den första bilden du ser när du ska titta på filmen,) Läs mer om thumbnails här.

 

 

Observera att du behöver tillåtelse av antingen bokförlag, författare eller illustratör för att använda bokens bilder för att göra en boktrailer. Samma sak begövs om du ska läsa höht från en bok och spela in och lägga ut på sociala medier.

Jag skapar även korta bokanimationer och marknadsföringstrailers. Något som lockar tittarnas ögon. 

 

Här kan ni ta del av fler bokanimationer via mitt Vimeo konto som du även kan prenumerara på.

 

Detta gör jag med författarens, alternativt illustratörens, bokförlaget eller företagets godkännande. 

 

Jag gör boktrailers och bokanimationer efter beställning och tar idag 400 kr för varje påbörjad timme + moms.

Dessa animationer gör jag i olika appar som Videoleap, Motionleap och Photoleap.

 

Lite längre ner på sidan kan ni se flera bokanimationer och få tips på appar som jag använder mig av.

 

Den första animationen är för första delen i trilogin Mysterierna i Sörbodane – Dagboken i ödehuset som ni kan läsa mer om här. 

 

Och den andra boken är den fjärde boken i serien Tutte brödsmula och Kalle humla – En vimsig vinter som ni kan läsa mer om här.

Om man ska använda sig av musik till trailern som är utanför filmredigeringsverktyget så behöver du se till att det är gratis musik eller ljud. På YouTube egna YouTube studio finns musik och ljud att tillhandahålla. Det finns även royal free music att tillhandahålla via olika Youtube filmer, dock lite krångligare att ladda ner musiken som en Mp3 fil, något som du kan göra här och här.

Jag har som sagt en Youtube kanal där jag publicerar mina boktrailers, titta gärna in och få boktips, använd dem i utbildning och undervisningen, men glöm inte nämna att det är Gullis lästips som skapat dem, men framförallt glöm inte att prenumerera på min Youtube kanal så att du inte missar någon boktrailer.

Gör en röstningsomgång om vilken bok som klassen alternativt vad skolan tycker är bästa boken utifrån högläsningsböcker som man läst under terminen eller som är mest utlånade på skolans bibliotek genom att använda gamla mjölkkartonger som röstnings kartonger.

 

Här kan ni se hur Vallhallaskolan har gjort.

Man kan även låta eleverna rösta på vad det ansåg om de högläsningsböcker som man läst i klassen. På det sättet får du som lärare vägledning vad din klass gillar för typ av böcker och kan bygga dina kommande högläsningsbok val efter det.

 

Här har Pedagogtankar skapat en överskådlig lista på böcker, där eleverna har har möjlighet att på ett demokratiskt sätt rösta om sin favoritbok. 

 

Läraren låter eleverna krypa ihop som små stenar för att sedan kunna rösta utan att se vad ens klasskompisar röstar.

Här kan vi se hur Hölö skolbibliotek skapat en omröstning baserat på ”Don’t judge a book by it’s cover”. 

Eleverna fick lyssna på en kort högläsning av böcker som de inte fick se framsidan på, sedan fick de rösta på den bok som de gillade mest som de sedan högläste i klassen.

Här har Sandsbro skolbibliotek skapat en digitala utvärdering från skolans läsprojekt.

Utvärderingen för läsprojektet är utförlig för att fånga upp hur eleverna har upplevt läsåret, vad de känner att de har lärt sig, vilken genre och vilka böcker som varit bäst, vilket moment de har uppskattat mest och minst och övrigt.

Det finns så många inspirerande tips att dela med sig av boktips. 

 

Som här tipsar Barnbokslandet förskolebarn med boktips på lagom nivå.  Med hjälp av handdockor för att locka till läsning och drama.

Barnen kan sedan gå fram till bordet när de själva vill, ensamma, med en kompis eller med en vuxen!

 

Genom att ha det på gården blir det dessutom tillgängligt för hela alla barn på förskolegården.

Barn från olika avdelningar kan träffas och gemensamt läsa/leka/dramatisera.

Här har Helenelunds skolbibliotek skapat ett utebibliotek under fina dagar på lunchrasten 

Läsa äger startade för att minska sommarlovstappet.

 

Mest tappar läs svaga de barnen i sin läsfärdighet. Gapet mellan de som har flyt i sin läsning och de som tycker läsning är svårt ökar när man kommer tillbaka efter sommarlovet.

 

• Lärare, fritidslärare
• Vårdnadshavare
• Folk- och skolbibliotekarier
• Feriepraktikanter som läsande förebilder

 

Vi behöver arbeta tillsammans flera yrkeskategorier för att ta vara på varandras kompetenser så att alla barn blir en självklar del i en läsande gemenskap.

 

Här kan du läsa mer om vart Läsa äger finns runt om Sverige.

 

 

I mitt temainlägg “Barn och ungdomsböcker som väcker läslusten i sommar” kan du läsa mer om fördelarna av att hålla igång läsningen under sommarlovet, vad som händer om man inte läser under ett sommarlov, samt boktips på olika barn och ungdomsböcker som passar för olika åldrar.

 

 

I mitt andra temainlägg “Fördelar du får av att läsa” kan du läsa mer om de olika fördelarna alla får av att läsa, där jag berättar närmare om de olika fördelarna med att läsa olika bok genrer.

Första gången jag hörde talas om projektet “Läsa äger” var under sommaren 2023 när Botkyrka kommun satsade på det och lätt kommunens ungdomar som var feriearbetare under sommarlovet fick möjligheten att högläsa för de yngre barnen, samt att det fixade ett utebibliotek under läsveckan på Banslättskolan i Tullinge.

Eller varför inte göra en flashmob där lärare och och pedagoger uppmärksammar läsningen och böcker på internationella läsdagen.

 

Lärarna, pedagoger och rektor går på en angiven tid ut på skolgården och läser tyst i varsin bok i ca 15 min.

 

Kul grej att göra för att uppmärksamma läsning och böcker!

Ha temat  “Just nu läser jag”  där alla på skolan, elever som mentorer och övrig personal har en bild på den bok de läser eller lyssnar på och sätter fast på klädesplagget.

 

Bokbilderna öppnar upp till diskussioner kring böckerna.

 

Här kan ni se hur Tullängsgymnasiets Bibliotek har gjort.

Skapa en boktrappa som   elever i Ytternäs skolan i Mariehamn har gjort under ett läs-och bildprojekt.

Smycka er skola, skolbibliotek och klassrum med underbara skyltar om “Vart kan läsningen ta dig”. Skyltarna är skapade av läraren Nelly Bonner . Här kan ni finna dessa skyltar. 

Synliggöra på ett tydligt och överskådlighet sätt hur många böcker som eleverna lästs i klassen. På bokryggen skriver eleverna upp boktiteln och vem som läst boken. Här kan vi se hur lågstadieläraren Amelie Östergaard har gjort.

Här finns det olika varianter på bokryggar, sådana färglagda bokryggar som är på bilden och en med möjligheten att färglägga sina egna bokryggar som Kunskapsrummet har skapat och här har Fröken Sarah skapat bokryggar med tydligt utrymme för bokens titel, författare och vem som har läst boken.

Låt barnen skapa egna böcker med Book Creator.

 

Här kan ni se hur eleverna på Rosenlundsskolans grundsärskola i Jönköping skapat egna små sagor med Book creator  och hur läraren Mitt digiloga klassrum gått till väga.

Skapa korta digitala boktips och bokrecensioner som synligörs på en digital platform som en digital fotoram, skolans informations-tv. Här kan ni se hur Gullis lästips har skapat boktips i skolbiblioteket via en digital fotoram. 

Inspirerade läsprojekt!

Varför inte ha en Läsnatt, ett inspirerade läsprojekt som Ytternäs Hem och Skola och Ytternäs skola i Mariehamn har haft under några år.

 

Mariehamns skolor ordnar med läsnatt för lågstadiets barn med vårdnadshavare i skolan. Detta är ett mycket uppskattat och roligt evenemang med inbjudna gäster där fokus har varit på att läsa och hitta glädjen i litteratur för både liten som stor. I år blir det annorlunda, men det blir av.

Här har jag fått möjligheten att ta del av några underbart bilder från en Läsnatt #läsnatt2021 fast på hemmaplan.

 

Denna gång blev det en annorlunda övernattning i tvättstugan med en massa läsning.

 

Tidigare har tradition i Mariehamns grundskolor vart att en natt varje år att bjuda in barn från lågstadiet för att spendera en läsnatt i skolan. Barnen ska ha en förälder eller annan stödperson med sig.

 

Många gånger har de haft hela familjer med. Familjemedlemmarna dyker upp på fredagkvällen med en bokhög, liggunderlag, sovsäck, pannlampor (och extra batterier) och ett glatt humör.

 

Vanligtvis bjuder Hem och Skola på ett författarbesök under kvällen men även någon som läser en godnattsaga, spökhistorier, sagor mm. Läsarna har varit allt från föräldrar, bibliotekarier i skolan, IFK spelare, kända åländska personer, politiker, skådespelare, poliser, brandmän m.fl.

Detta ger chans för vuxna och barn att samlas kring litteratur en stund. De bjuds på kvällste alt frukost från hem och skola.

 

Vuxna och äldre barn fungerar som underbara förebilder för yngre barn som får se hur det går till när man blir riktigt “inne i en bok” och inte kan sluta läsa. En läsnatt går ut på att barnen, just denna kväll, får läsa så länge de vill. Just denna kväll säger ingen vuxen “Nu är det sent, dags att släcka”. När man får läsa hur länge man vill kan man hitta ”det lilla extra” som behövs för att få flyt i sin läsning.

Eller varför inte göra en läsutmaning med sina elever under sommarlovet som läraren Jenny från Edbolaskolan i Huddinge där hon utmanade sina elever att läsa minst 10 böcker under sommarlovet så får eleverna hälla en varsin hink vatten över fröken.

 

Liknade skulle säkert gå att göra under vinterlovet att de ska läsa minst antal böcker så får eleverna göra ice backet challence över sin lärara eller ha snöbolskrig mot varandra.

Här kan ni ta del av ett blogginlägg där jag tipsar om flera andra läsmotiverande läsprojekt.

Här kan du ta del av 16 bilder med informativ text.Här kan du ta del av 16 bilder med informativ text med läsningens fördelar inom olika bokgenrer för barn och ungdomar.

Hitta en bok på rätt läsnivå med Femfingertestet!

Som skolbibliotekarie blev jag ofta konfronterad med elever som ville låna böcker som var för svåra att läsa själva. Jag förstår deras önskan, det finns så många spännande böcker där ute! 

 

För att hjälpa eleverna att känna sig bekväma med beslutet och undvika att jag tog beslutet åt dem, använde jag mig av femfingertestet.

 

Testet går ut på att eleverna läser en slumpmässig sida ur den bok de är intresserade av, och sätter upp ett finger för varje ord som är svårt att läsa eller förstå.

Via nedladdningen kan ni ta del av två bilder och tillhörande bokmärken.

Bokbytardag!

Ha en “Bokbytardag” på hela skolan, så som Södervik skolan har haft.

 

Visste du om att stora bokbytardagen är den 16 maj!

 

Ta med bok/böcker och byt mot en annan bok/böcker. Så många böcker man lämnar in så många böcker får byta till sig. De böcker som blir över går till skolbiblioteket. Man kan även använda sig av bokbiljetter så att du som lärare vet hur många böcker varje elev har lämnat och ska få tillbaka.

 

Här har Nohlgrens Klassrum haft en bokbytardag  där Fröken Silver har skapat deras bokbiljetter.

 

Även 2 pedagoger har haft bokbytardag där de har använt sig av Emma Widegren författares bokbytarbiljetter.

 

Titta på youtubefilmen ”The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore” och låt eleverna diskutera efteråt.

Snipp, snapp slut, så var sagan inte slut!

Skriv egna slut på olika unika sagor där berättelserna avbryts när det är som allra mest spännande. Mitt i en mening. Det betyder att du kan komma på ditt eget slut. Låt fantasin leka fritt i en ovanlig och häftig läsresa.

 

Via Idus böcker ”Sagor utan slut” och ”Flera sagor utan slut” kan du ta del av 100 olika sagor.

 

Det finns många sätt att skapa ditt eget slut på också. Måla, skriv, skulptera, bygg eller något annat roligt. Allt du behöver är fantasi och fantasi är något alla har.

Skapa olika dramaövningar, lekar och underhållande dramaäventyr.

Med hjälpa av den pedagogiska boken ”Dramventyr i förskolan” kan pedagoger använda boken som ett flexibelt arbetsredskap och verktyg för att möta de unga barnen i deras fantasifulla världar.

 

Det finns även möjlighet för förskolor och annan pedagogisk verksamhet att beställa en digital workshop tillsammans med boken med hjälp av dramapedagogen Camilla Ekström.

 

Här kan ni ta del av den tillständiga bokrecensionen av boken. 

Barnbokskaraktärer

Börja med att arbeta med olika barnbokskaraktärer. Börja med att läsa böcker från olika barnboksförfattare och prata om det olika huvudpersonerna i de olika böckerna. Efter så kan eleverna måla av olika barnboksfigurer.

Nu är det dags att rulla fram och damma av de gamla OH projektorn och ruta upp saker med hjälp av projektorn.

 

 

Sätt upp stort papper där du brukar ha projektorduken och sätt igång. Här har Ann-Marie Ammie Toft på Noblaskolan i Löddeköping skapat några extra bokkompisar för att smycka korridoren.

Kanske kan ni ha ett Pippi Långstrump tema, för i under 2020 fyller Pippi Långstrump 75 år.

 

Här kan du ta del av massa Pippi materiel för att ha ett Pippi tema.

Vem tycker inte om Pippi , världens starkaste tjej som har fräknar och röda flätor som står rakt ut, och som säger emot vuxna och är allmänt ouppfostrad.

 

Här har jag skapat en Pippi  quiz som riktar sig till barn i hela grundskolan, den kan även fungera för barn mellan 4 till 6 år också om de får hjälp att läsa frågorna och svaren.

Pippi quizet innehåller sammanlagt 10 frågor med tillhörande facit och svarsmall. 

A.Lindgren tipspromenad innehåller 40 olika frågor om Astrid Lindgren och hennes liv, hennes litteratur och de olika bokkaraktärerna.

 

Här är några av frågorna:

•Vad innehåller Kuckelimuckmedicin?

•Vad är det Bertil säger för att bli lika liten som Nils Karlsson-Pyssling?

•Vad kallas det hemliga språket som de pratar i Mästerdetektiven Blomkvist?

•Vad heter hundarna i Allra käraste syster?

•Ungefär hur många böcker har Astrid Lindgren skrivit (bortsett från bilderböckerna)?

 

Tipspromenaden riktar sig till barn i Förskoleklass till barn i åk 6, den kan även fungera för yngre barn om de får hjälp att läsa samt för äldre elever om man exempelvis arbetar med tema Astrid Lindgren.

 

Varför inte ha ett Ronja Rövardotter tema, med tanke på att det var för 40 år sen första Ronja Rövardotter boken kom ut. 

 

Här kan du ta del av lite olika Ronja Rövardotter material kan ni läsa mer om Ronja Rövardotter.

Man kan lyssna på Barnradions dramatisering av Mördarens apa som innehåller 10 avsnitt. Här finns alla avsnitt färdig nedladdade.

Till den dramatiseringen har jag skapat tillhörande lyssnarfrågor till varje avsnitt samt skrivuppgift kopplat till varje bokkaraktär.

 

Här kan ni ta del av den fullständiga bokrecensionen av Mördarens apa.

 

Och här kan ni ta del av andra radio dramatiseringar som jag samlat på mig.

Eller lyssna på dramatiseringen av Siri och ishavspiraterna som är baserat på boken Ishavspiraterna.

Till den finns det hörförtåelsefrågor.  spel, ordflätor, djurfakta och massa annat roligt.

Här har jag samlat andra radiodramatiseringar ifrån Barnens radio.

Ett alternativ är att ta texter från olika gamla böcker som man har till bakgrund som man sätter fast på svart pappersbakgrund.

 

Därefter skär man ut sago- och bokkaraktärer för att sedan “svampa” med svart färg över text bakgrunden så att det blir snygga schabloner.

 

Det går även att att göra samma sak men med kända barn- och ungdomsförfattare.

 

Ett annat alternativ är att ha samma bakgrund, sedan klipper man ut barn- och bokkaraktärer i färg och sätter fast med 3D stickers.

Här har Mitt digiloga klassrum skapat olika siluetter av olika moderna och äldre barnbokskaraktärer som Pippi Långstrump, Alfons Åberg; Lasse och Maja och Lisa aka Röda masken mfl. 

 

Till detta material finns det även författarporträtt.

 

Sätt upp de olika siluetterna av barnbokskaraktärer tillsammans med tillhörande författarfakta. Bakom varje siluett finns ett utdrag ur en av böckerna med respektive karaktär.

 

För varje dag kan man presentera författarna läsa en bok/del av bok på högläsningsstunden!

 

Här ovan kan ni se hur Sofias klass har använt dem i sin verksamhet, vimplarna kommer ifrån Fröken Anna.

Här har Östra skolan Öland och Superhjältarna skapat barnbokskaraktärerna och författarporträttet med hjälp av Mitt digiologa klassrums material. 

r är några av Astrid Lindgrens karaktärer. Korten klipps ut och blandas. Eleverna ska para ihop citat med rätt karaktär. Materialet är skapat av WidgitOnline.com av Mårtenskola.

Låt barn och mentorer klä ut sig till olika sagokaraktärer under en dag, kanske göra en bokparad.

 

Som här kan vi se en elev från Hultskolan i Göteborg klä ut sig som Röda masken i från bokserien Handbok för superhjältar.

 

Även lärare och pedagoger kan klä ut sig som Röda masken som här har Fröken Hajdus tillsammans med Fröken Silver som klätt ut sig som katten Findus.

 

Eller som Nohlgrens Klassrum som har klätt ut sig som Kusin vitamin.

 

Och lärare och pedagoger på Olandskolan i Alund som Ida Forsman har även uppmärksammat barnboksveckan och klätt ut sig till olika sagokaraktärer.

 

Eller att man klär ut sig efter olika barnbokskaraktärer efter ett speciellt boktema som här har School adventure of Sweden  tillsammans med andra lärare och pedagoger haft tema Pippi Långstrump.

 

Eller som när 2 pedagoger har haft Mumintrollen tema för att fira att Mumin som fyllde 75 år.

 

Här har bibliotekarien Isabell skapat en läcker bokhatt inför en hattparad.

Här har jag skapat två olika tipspromenader med tema barnboksfrågor.

Bokpromenaden är en tipspromenad med 10 frågor, svarsmallar och tillhörande facit som riktar sig till förskolebarn upp till åk 1.

 

Barnbokspromenaden finns på mitt Skolmagikonto.

Tipspromenaden med barnboksfrågor innehåller 20 frågor, svarsblanketter samt ett tillhörande facit som riktar sig till åk 1 till åk 6.

 

Tipspromenaden finns på mitt Skolmagikonto.

Första boken om Harry Potter kom ut år 1997!

 

Så måndagen den 26/6-17 kan vi fira Hogwarts tjugoårsdag. Och den 2 maj är det Harry Potter dagen.

 

I ett större Harry Potter tema kan ni ta del av pyssel tips, bokaktiviteter och mycket mer.

Här har jag skapat en Harry Potter tipspromenad med sammanlagt 20 frågor med flervals svar bestående av 1,X,2.

 

Till häftet finns även även tre stycken svarsblanketter samt tillhörande facit.

 

Harry Potter tipspromenaden finns att köpa på mitt Skolmagikonto.

Jag har även skapat Ett “Harry Potter test – Vilket elevhem på Hogwarts tillhör du?”

 

Hur skulle du reagera om du blev instängd i ett mörkt rum? Eller, vilken trolldryck väljer du? Gör testet på 10 frågor där du får svar på vilket elevhem du passar bäst i.

 

Häfte med frågor består av 17 sidor, där 16 av sidorna består av själva testet. 

Testet går att köpa på mitt Skolmagikonto.

Jag har även skapat ett häftet med Harry Potter målarbilder som innehåller 14 stycken svartvita illustrationer att färglägga.

Med appen eller programmet Comic life 3 kan man göra mycket, exempelvis för att både göra snygga recension bilder på böcker och dess karaktärer.

 

Se exempelbild på Pax bokaffischen  Jag har endast använt appen.

 

Jag har även skapat andra bokaffischer som du kan ta del av här.

Jag har även skapat en PAX tipspromenad med 20 frågor med svarsblanketter och tillhörande facit.

 

Finns att ladda ner gratis via min butik Skolmagi.

 

Trailern har jag skapat med film appen Ripl

Pax-bokserien är skriven av Ingela Korsell, Åsa Larsson och illustrerad av Henrik Jonssonm, samt utgiven av Bonnier Carlsen.

 

Jag har fått godkänt av alla berörda parter att publicera denna Pax-tipspromenad.

Här kan du läsa mer om den fängslande och spännande Pax bokserien där vi får läsa om olika naturväsen som kommer till liv i Mariefred. I det blogginlägget kan du även ta del av lärarhandledning och olika bokaktiviteter som att gå Pax vandring i Mariefred samt ta del av andra liknade böcker efter att man läst Pax böckerna.

Med hjälp av appen Canva har jag skapat en Halloween tipspromenad med 16 frågor ämnat för grundskolan.

 

Tipspromenaden går att köpa via mitt Skolmagikonto för och Halloween frågorna.

För att få mer liv till bild till exempelvis till ett boktips eller bokrecensionen och för att locka mera finns appen Lumyer och Werble, via Lumyer kan man kan lägga till tre effekter till själva bilden. Men man måste se till att bilden får till rätt storlek så att den passar in i Lumyer appen samt ha rätt storlek till Instagram. I Werble appen kan du lägga ner mycket mer effekter och få själva bilden att röra sig.

 

Snöugglans sigill har jag skapat med hjälp av Werble appen och till trilogin Havsfolket har jag använt mig av Lumyer.

 

Här kan du läsa mer om boken Snöugglans sigill som är den sjunde och avslutande delen till Sagofallen-serien som är en jättebra fantasy serie med dolda budskap som passar perfekt för högläsning och flera av böckerna passar so klassuppsättning, här du kan läsa mer om serien Äventyren i Sagofallen.

 

Här kan du läsa mer om trilogin Havsfolket som är en spännande bokserie om naturväsen. 

Eller varför inte få en figur eller något annat att prata och blinka med hjälp av appen Animate anything  eller appen Chatterpix.

 

Här har jag animerat den lilla grisen Lisen i boken Lisens jul som du kan läsa mer om här.

För att få till den rätta bildstorlek använder jag mig av appen eller programmet Canva, där man kan finna flera gratis mallar för rätt ändamålet och du kan göra så mycket mer med Canva.

Med hjälp av appen Headline kan man göra mycket roliga saker, själv tipsade jag eleverna på skolan när skolbiblioteket var fyllt med nya böcker, eller som här tipsa om bilderboken Äventyrsgatan som du kan läsa mer om här.

Start upp barnboksveckan med bokcafé så som Lindas kreativa klassrum har gjort.

 

Med ett bokcafé får ni ett mysigt och annorlunda boksamtal för att inspirera varandra till mer läsning och förhoppningsvis upptäcka nya genrer och böcker.

 

Man kan börja redan under läslovet där eleverna får läsa egenvalda böcker och fylla i ett läsbingo samt lite annat smått och gott.

 

Förberedelserna inför bokcaféet är att eleverna ska följa en instruktion från cafémenyn” och fylla sin tallrik med smarriga bokingredienser.

 

Tallriken används som stöd för eleverna för ett enklare boksamtal. Eleverna delas in i mindre grupper inför boksamtalen. Inledningsvis bjuds alla i gruppen på en aperitif genom att alla visar och berättar kort om handlingen.

Bokcaféet här ovan skapat av Lindas kreativa klassrum gav mig inspiration att skapa en egen smarrig bokbuffé som är uppbyggt på liknade sätt.

Pizzan användas som en underhållande och smarrig bokrecension som sedan kan användas som stöd vid ett boksamtal.

 

Eleverna fyller i bokens uppgifterna i den mumsiga pizzabuffén med smarriga bokingredienser.

 

Till denna bokbuffé kommer det även med en meny, med enklare beskrivningar hur bokbuffén går till. Menyn i sig går att vika ihop i  tre delar, som en riktig meny.

 

Materialet till bokbuffén går att beställa via mitt Skolmagi konto. 

 

Själva materialet har jag skapat via appen och programmet Canva. 

Eller varför inte göra dessa underbart söta “Jag har läst en bok” mall som kommer i från sidan Krokotak som är fylld med material.

Man kan gå på Våra små klassrums tipsrunda där temat självklart är barn- och ungdomsböcker. Perfekt att hänga upp ute såväl som inne och använda på exempelvis lektionen, rasten eller fritids. Tipsrundan innehåller 15 frågor ink facit. 

Om man inte kan läsa så har man svårigheter att lära sig andra skolämnen, därför är läsning viktig, så som läsläxa.

Till läsläxan har jag gjort denna mall, som är fritt att använda sig av här.

Här har jag skrivit mer om varför det är bra med läsning och varför man ska börja väldigt tidigt med högläsning. 

Ha ett läsäventyr som är en läsutmaning för elever att kunna fördjupa sig i bokens text och hitta guldkorn och samtidigt delta i kreativa och aktiva läsutmaningar.

 

Läsäventyret är som en fördjupad bokrecensionen som kan användas till valfri bok.

 

Läsäventyret går att användas av elever från åk 3 till åk 6, men kan även användas av elever upp till åk 9 om eleverna har svenska som andra språk eller skriv- och lässvårigheter och dyslexi.

 

Detta läsutmaningshäfte är även bra att sätta i händerna hos eleverna som behöver få extra utmaning i sin läsande och skrivande och passar även som extrauppgift.

 

Häftet består av sammanlagt 16 sidor.

Ett annat råd är att som skolbibliotekarie eller bibliotekarie tipsa lärare och föräldrar om olika passande högläsningsböcker genom att klistra fast en tydlig bild på bokens rygg eller framsida på passande högläsningsböcker. Eurobib har ett passande klistermärke.

Ett annat tips är att klistra in en QR kod på baksidan av boken eller inne i boken som går till bokens tillhörande lärarhandledning, eventuella bokaktiviteter eller liknande. Här kan ni hitta lärarhandledningar, boktrailersoch här har jag samlat olika bokaktiviteter, eller lägga till andra böcker i bokserien.

 

Med hjälp av appen Cloud QR finns en stor möjlighet till att skapa egna qr koder från olika sorters media, som bilder, ljud, video, dokument, bildspel och text, du kan även färglägga, döp om och förhandsgranska dina QR-koder. Det finns även en app som heter Aurasma appen.

Skapa bokmärken

Gör egna glassiga glassar som bokmärken. Det som behövd är två kopior av denna mall och en gammal glasspinne som man limmar fast emellan mallarna efter att målat mallen. Vill man att det ska se ut som någon tagit en bit av glassen är det bara att klippa ut så de ser ut som det.

Perfekt bokmärke att ha till blivande sommarläsning.

Dessa häftiga bokmärken av eleverna själva. Eleverna ställer sig en och en i roliga och annorlunda ställningar liknande de på bilden nedan. Fotografera och skriv ut bilderna som ni sen laminerar och klipper ut efter personen därefter kan man sätta snören och gör som en tofs i ena änden som man kan tejpa fast på baksidan av bilden. Det är ingen som kan ta miste på vems bokmärke det är.

Här finns en beskrivning till hur man kan göra ett bokmärke som är ett som ett litet bokmonster som man sätter på sidan av bok bladet och här finns själva ritningen.

 

På sidan Krokotak kan ni hitta massa andra mallar till  bokmärken.

Här har lärare Angelica Agge Larsson skapat olika bokmärken efter elevernas önskemål. Här kan du ta del av dessa mallar.

Bokpoesi

Gör  bokpoesi och Black out dikter så som Backaskolans bibliotek i Lund har gjort. Läs mer om hur det har gått tillväga och ta del av fler bilder via Backaskolans blogg.

Eller gör ordmoln med hjälp av sidan Word art”.

Eller varför inte göra bokryggspoesi, kanske till självaste världspoesidagen den 21 mars.

I ett annan blogginlägg tipsar jag om andra sakar som man kan göra på läslovet som även fungerar att göra året om.

Ett roligt sätt att börja eller avsluta barnboksveckan eller annan bokrelaterad vecka kan vara att skapa boktårtor. 

I boken “Läslust åt alla” kan ni ta del av ännu flera inspirerande läsprojekt från olika lärare och bibliotekarier som passar skolor och bibliotek. Här kan ni läsa mer om boken och ta del av andra läsprojekt.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar