Gnissel i klassen – Ett material om konflikter och relationskunskap av Linda Palm & ÅsaMia Alteryd

Bild

”Många konflikter och relationsbekymmer i en grupp kan undvikas genom ett bra, främjande och förebyggande arbete, samt med gemensamma, tydliga regler.

 

 

Men det är inte möjligt att helt undvika gnissel och konflikter när många människor ska samsas på en liten yta under flera timmar varje dag och dessutom inte själva har valt att göra det. Det kan vara positivt och utvecklande att behöva bemöta andras åsikter och kanske stanna upp för att tänka ut en lösning tillsammans. Destruktiva konflikter däremot, de tar en massa energi som egentligen behövs till annat under skoldagen. Sådant gnissel kan ni få hjälp att lösa med denna bok.”

 

 

 
 

Bild

 
 

Nu börjar skolstarten och en ny termin för barn och lärare, med det pedagogiska och överskådliga värdegrundsmaterial ”Gnissel i klassen” kan de hjälpa dig som mentor att sätta rätt gruppklimat.

 

 

Gnissel i klassen är en mycket användbar bok för lärare i F-3. Ett material som kan hjälpa dig som mentor att sätta rätt klassrumsklimat. Den kan med fördel även användas på lärarutbildningen för att rusta blivande lärare.

 

 

I Boken ”Gnissel i klassen” finns de nio kapitel som utgår från konkreta skolsituationer och -miljöer med vardagsnära problem och dilemma- berättelser från skolans värld som är lätta att känna igen. Att från t.ex. matsalen, skolgården, korridoren omklädningsrummet och i klassrummet.

 
 

 
(De färgstarka och igenkännande bilderna är skapad av Sandra Fröjd).
 
 
 
Utifrån de olika igenkännande berättelser som innehåller stora händelsebilder i färg kan mentorer sedan arbeta vidare med de diskussionsfrågor, aktiviteter och kopieringsunderlag som finns till varje avsnitt.
 
 

 

 

Här kan ni provläsa boken ”Gnissel i klassen”, för att få en förståelse hur avsnitten är uppbyggnad och se hur materialet kan se ut.

 

I boken Gnissel i klassen finns situationer och igenkänning som ger mentorer ett lättillgängligt material som ni har stor användning av när man behöver konkreta och handfasta råd och när man arbeta med en grupp och de börjat gnissla. Det är ett pedagogiskt läromedel som öppnar upp till viktiga samtal i klassrummet. Samtal som stärker elevernas strategier både i och utanför skolan.

 

 

Det här är en inspirerande och gruppstärkande bok som bör användas i förebyggande syfte för att skapa och stärka de social klimatet i gruppen och med värdegrundsarbetet. Det här är ett värdefullt verktyg för både nya och erfarna mentorer och som bör finnas i alla grundskolor och inom och inom alla arbetslag.

 
Bild
 
 

Nu har en av en av mina följare möjlighet att vinna det pedagogiska och användbara redskap Gnissel i klassen i samarbete med Bonnierförlag Lära *Tävlingen avslutas den 10 januari 2020.

 
 
Bild
 
 
 
 

Boktitel: Gnissel i klassen

 

Författare: Linda Palm & ÅsaMia Alteryd

 

Illustratör: Sandra Fröjd

 

Årskurs: F – 3

 

Kategori: Lektionsmaterial, Konflikthantering, gruppstärkande, värdegrundsarbete, EQ

 

Bokförlag: Bonnierförlagen Lära


 

 

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar