Rätt lätt 2: Om barnets rättigheter av Susann Swärd & Tina Landgren

Alla barn ska känna sig respekterade och trygga i skolan, i hemmet och på fritiden. Rätt lätt 2 – Om barnens rättigheter handlar om barnens rättigheter i vardagen.
Det här är en viktigt bok med ett viktigt ämne som tar upp 16 av barnkonventionens 54 punkter.
En bok som passar att användas under FN-dagen eller barnens dag inom grundskolan.
På ett pedagogiskt sätt kan barn på låg- och mellanstadiet lära sig sina rättigheter, oavsett ålder ska barnen kunna förstå vilka de mänskliga rättigheterna är och hur de påverkar dem i deras vardag.
Här får man på ett tydligt och överskådligt sätt både i text och bild ta del om vad rättigheterna innebär för varje barn, samt att boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen.

Bild

Varje sida i boken har en punkt ifrån barnkonventionen, som sedan är uppdelad i mer kortfattade och lättförståelig text.
Till varje rättighet finns en färgstark och fantasifull bild fyllda av olika detaljer där bilderna inkluderar mångfald, funktionsnedsättning, ett genusperspektiv och för barn som kommer till Sverige. Här förmedlas rättigheterna med humor och träffsäkerhet som får både barn och vuxna att förstå svårare begrepp i barnkonventionen och som även öppnar upp för samtal.
Sammanlagt presenteras 16 barnrättsområden utifrån barnkonventionen:
1. Du har rätt att vara fig själv.
2. Flickor och pojkar är lika mycket värda.
3. Rättigheter om du har funktionsnedsättning.
4. Du har rätt till ditt namn.
5. Du har rätt till information.
6. Du får tänka och tro som du vill.
7. Du har rätt att gå i skolan.
8. Skolan ska vara en plats för alla.
9. Du har rätt till lek och fritid.
10. Du har rätt till kultur.
11. Du har rätt till bästa möjliga hälsa.
12. Du har rätt att må bra i din familj.
13. Du har rätt till en bra uppväxt.
14. Ingen får slå eller skada dig.
15. Rättigheter för barn som kommer till Sverige.
16. Vuxna ska lyssna på barn.
Till varje kapitel finns det även färdiga frågor runt rättigheterna som bjuder in till fördjupning som passar bra för enskilt arbete, grupparbete eller reflekterande diskussioner.
Med hjälp av dessa frågor som öppnar upp för samtal kring rättigheterna kan barnen tillsammans diskutera vidare sina rättigheter och tillsammans med en vuxen se till att dessa förverkligas i barnets vardag.
Om du arbetar med barnkonventionen fast med yngre barn så rekommenderar jag att läsa om boken ”Rätt lätt 1: Om barnets rättigheter” samt om Böckerna om Kanin och Igelkott som tar upp barnkonventionen.”
I en av mina Pearltrees mappar har jag samlat massa annat material som man ta del av om man arbetar med barnens rätt och barnkonventionen, det är allt från målarbilder, pedagogiskt material och affischer.

Bokserie: Rätt lätt
Målgrupp: 6 – 9 år
Kategori: Barnkonventionen, rättigheter, grundskolan, pedagogisk bok, diskussion bok, läromedel.
Författare: Susann Swärd
Illustratör: Tina Landgren
Bokförlag: Rättighetsfokus
Boken finns tillgänglig via: Adlibris, Bokus & Rättighetsfokus

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar