Kompisar av Linda Palm

Bild

Kanin och Igelkott är bästa vänner, men ibland kan även vänner bli ovänner. I Kompismaterialet hittar du berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag. På förskolan behöver man arbeta ofta och mycket med hur man är en bra kompis, hur man ska förhålla sig till andra och vad det innebär att vara en del av en grupp. Alla sagorna är uppdelade i 10 små kompissagor som handlar om Kanin och Igelkott och i varje enskild bok tar det upp olika igenkännande situationer b.la. hur det är att vara en bra kompis, hur ska man göra när man gjort någon ledsen? Hur gör man någon annan glad? Och hur säger man förlåt?

https://vimeo.com/292963455

Detta är tio små pedagogiska böcker som pedagoger kan använda sig av i förskola och förskoleklass som ett lekfullt lärande när man pratar om kompis- och vardagsbekymmer och hur man kan hjälpas åt att ändå skapa ett tryggt klimat. Till böckerna finns tio kompiskort med bilder som tydligt beskriver en känsla eller händelse alla typiska för den dagliga verksamheten på förskolan och mycket, mycket mer. På baksidan av varje kort finns flera olika förslag på hur man arbetar med bilden. Det finns lekar, sånger, skapande övningar, ramsor, dramaövningar. Utöver de tio kompiskorten finns handdockor som föreställer kanin och igelkott, med handdockorna blir kompissamtalen lättare att föra och barnen kan ta med kompisarna in i den fria leken. Utöver detta finns ännu mer martial som går att ta del av på Natur och Kulturs hemsida.Böckerna används främst inom förskolor, men dom går även att beställa och läsa hemma för sina barn. ​
I samlingen ingår tio pedagogiska böcker:
Bild

* Dela med dig
* Lugna ner dig
* Lyssna och kom överens
* Prata om det
* Samarbeta
* Sprid glädje
* Säg förlåt
* Säg stopp
* Visa dina känslor
* Vänta på din tur
Bild

Jag har lyckats tagit del av dessa böcker genom bok appen Ugglo som är ett digitalt bibliotek av barnböcker och fungerar som språkutvecklande tjänst för skola och förskola. I ett senare inlägg kommer jag mer utförligare berätta mer om appen som jag för tillfället håll er på att utvärdera.
Bild

I ett tidigare inlägg har jag även recenserat “En kompisbok baserat på barnkonventionen” Där man genom vardagsnära och igenkännande berättelser blir kompisböckerna redskap för att öka barnens kunskap och synliggör barnens rättigheter på ett tydligare och förståeligare sätt genom bild och text.
Bild

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om bokserien Williams kompisar som även dom utgår från barns vardag och tar upp igenkännande vardagsbekymmer, dock vänder sig dessa böcker till 3 – 6 år.

Bokserie: Kompisar

Författare: Linda Palm

Illustrationer: Lisa Sollenberg
Målgrupp: 1 – 6 år
Kategorier: Vänner, pedagogisk material, vardags bekymmer, igenkänning, bilderböcker, tryckt klimat i grupp, arbetsmaterial, internationella barndagen, högläsning
ISBN: 9789127445819

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar